Асоциация на икономическите училища в България

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 14 януари 2019 15:49

Национално състезание за творчески разработки по журналистика

Национално състезание за творчески разработки по журналистика на тема „Моите 10 причини да стана журналист“ за прием в специалност „Медии и журналистика“ на УНСС.

 

Разработките могат да бъдат в текстов формат (до 1000 думи) или видеоформат (до 3 минути).На първенците в състезанието се признава оценка Отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС за направление „Обществени комуникации и информационни науки“, специалност „Медии и журналистика“.

 

Въпроси във връзка с провеждането на състезанието можете да изпращате на media@unwe.bg

aiub_04504_konkurs.eseta_2019.png