Асоциация на икономическите училища в България

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 14 октомври 2019 22:01

Национално състезание по икономикс - 15 февруари 2020 г.

Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс

Тематичен въпросник за националното състезание по икономикс

Примерен тест

Заявка за участие

Националното състезание ще започне в 9.00 ч. и ще продължи до 16.00 ч.

Разпределението на участниите по часове очаквайте след изтичане на срока за подаване на заявки.