Асоциация на икономическите училища в България

Обновено: вторник, 24 октомври 2017 9:12

Национално състезание по финанси и счетоводство - 9 декември 2017 г.

Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство

Тематичен въпросник за националното състезание по финанси и счетоводство

Примерен тест

Заявка за участие