Асоциация на икономическите училища в България

Обновено: сряда, 07 ноември 2018 16:00

Национално състезание по финанси и счетоводство - 15 декември 2018 г.

Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство

Тематичен въпросник за националното състезание по финанси и счетоводство

Примерен тест

Заявка за участие

Националното състезание ще започне в 9.00 ч. и ще продължи до 16.00 ч.

Разпределението на участниите по часове очаквайте след изтичане на срока за подаване на заявки.