Асоциация на икономическите училища в България

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 08 юни 2017 15:12

Национални конкурси за написване на есе, организирани от УНСС!

Университетът за национално и световно стопанство организира три Национални конкурса за написване на есе. На първенците в конкурсите се признава оценка "отличен 6,00" за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в УНСС за съответното поднаправление.

Национален конкурс за есе на чужд език - за кандидатстване в направление "Политически науки", поднаправление "Международни отношения";

Национален конкурс за написване на есе социално-икономическа тема - за кандидатстване в направление "Социология, антропология и науки за културата", специалност "Социология";

Национален конкурс за написване на есе социално-политическа тема - за кандидатстване в направление "Политически науки", поднаправление "Политология", специалност "Политология".