Асоциация на икономическите училища в България

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: неделя, 23 октомври 2016 16:01

Национален семинар по предприемачество - 4 и 5 февруари 2017 г.

Целта на националния семинар попредприемачество е обсъждане на предложения за усъвършенстване на учебни програми и изготвяне на учебни материали по "Предприемачество".

Националният семинар по предприемачество ще започне на 4 февруари 2017 г. от 14 часа в Малка конферентна зала на УНСС. Продължителността на семинара ще бъде до 18 часа, след което ще продължим с коктейл за участниците. На 5 февруари 2017 г. ще се проведе заключителната част на семинара от 9 до 11 часа.

Заявките за участие в семинара се подават на e-mail: national_competition@abv.bg в срок до 15.01.2017 г. в свободен формат.