Асоциация на икономическите училища в България

Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България

понеделник, 13 юни 2016 10:39

На 11 и 12 юни 2016 г. в Учебно-оздравителната база на УНСС в с. Равда се проведе Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ).

На Националното съвещание присъстваха доц.д-р Миланка Славова - заместник-ректор по обучението в ОКС "Бакалавър" и продължаващо обучение, доц.д-р Стела Ралева - заместник-ректор по обучението в ОКС "Магистър" и дистанционно обучение, проф.д-р Огнян Симеонов - председател на АИУБ, проф.д-р Даниела Фесчиян - заместник-председател на АИУБ, г-н Николай Бакърджиев - помощник-ректор, г-жа Лидия Велчева - директор на кабинета на ректора, директори и помощник-директори на училища-членове на АИУБ.

aiub_03e63_DSC00508.JPG

Откриване на Националното съвещание на АИУБ: доц.д-р Стела Ралева, доц.д-р Миланка Славова, проф.д-р Огнян Симеонов, проф.д-р Даниела Фесчиян, г-жа Емилия Еванова, директор на НТБГ-София

Доц.д-р Миланка Славова - заместник-ректор по обучението в ОКС "Бакалавър" и продължаващо обучение откри Националното съвещание и поздрави участниците и им пожела успешна и ползотворна работа.

aiub_03e63_DSC00518.JPG

Участниците в Националното съвещание на АИУБ

Емоционално приветствие към участниците във форума отправи проф.д-р Огнян Симеонов, който изрази надежда в успешната работа на Асоциацията и увереност, че съвместните действия с икономическите училища ще помогнат за по-доброто бъдеще на средното и висшето икономическо образование.

aiub_03e63_DSC00543.JPG

Проф.д-р Огнян Симеонов приветства участниците в Националното съвещание на АИУБ

Г-жа Емилия Иванова - директор на Националната търговско-банкова гимназия - София изнесе доклад за състоянието и тенденциите в българското професионално образование.

aiub_03e63_DSC00548.JPG

Г-жа Емилия Иванова представя доклада за състоянието и тенденциите в българското професионално образование

Заключенията от доклада на г-жа Емилия Иванова провокираха интересни дискусии.

aiub_b47e9_DSC00563.JPG

Участниците в съвещанието дискутират по проблемите на средното професионално образование

По време на дискусиите бяха посочени част от проблемите в средното икономическо образование. Представителите на УНСС и директорите на училищата обсъдиха възможната роля на УНСС в прехода от средното към висшето икономическо образование.

aiub_03e63_DSC00562.JPG

Представителите на УНСС по време на съвещанието: доц.д-р Стела Ралева, доц.д-р Миланка Славова, проф.д-р Огнян Симеонов и проф.д-р Даниела Фесчиян (от ляво надясно)

Проф.д-р Даниела Фесчиян - заместник-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, представи годишен доклад за дейността на Асциацията за периода 2015-2016 година.

aiub_6af93_DSC00571.JPG

Проф.д-р Даниела Фесчиян представя годишен доклад за дейността на АИУБ

Проф.д-р Даниела Фесчиян направи задълбочен анализ на резултатите от дейността на Асоциацията в следните направления:

  • организирани национални състезания и конкурси и постигнатите резултати на участниците в тях;
  • организирани и проведени Национални семинари;
  • други дейности, инициирани от Асоциацията.

aiub_b47e9_DSC00624.JPG

Проф.д-р Даниела Фесчиян представя постигнатите резултати от дейността на АИУБ

aiub_b47e9_DSC00652.JPG

Участниците във форума дадоха висока оценка за първата година от дейността на АИУБ

На Националното съвещание беше проведен избор на председател на АИУБ.

За председател на АИУБ беше избрана доц.д-р Миланка Славова.

Заместник-председател на АИУБ продължава да бъде проф.д-р Даниела Фесчиян.

За секретар на АИУБ беше избран Ясен Даскалов - докторант в катедра "Счетоводство и анализ" на УНСС.

Членовете на Асоциацията възложиха на Координационния съвет на АИУБ да оформи предложенията от Националното съвещание, които да бъдат внесени за разглеждане от Академичния съвет на УНСС.

aiub_03e63_DSC00511.JPG

Закриване на заседанието на членовете на АИУБ

Галерия снимки от Национално съвещание на членовете на Асоциацията на икономическите училища в Бъл ...