Асоциация на икономическите училища в България

Национално състезание по приложна информатика и статистика

събота, 27 февруари 2016 13:57

На 27 февруари 2016 г. в Тестовия център на УНСС се проведе Националното състезание по приложна информатика и статистика.

На състезанието присъстваха проф. д-р Камелия Стефанова - декан на факултет "Приложна информатика и статистика", проф. д-р Даниела Фесчиян - зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов - директор на Центъра за компютърни иновативни системи и г-жа Емилия Иванова - директор на Националната търговско-банкова гимназия - София.

aiub_e3e42_DSC00288.JPG

За първи път в Тестовия център на УНСС

Проф. д-р Даниела Фесчиян поздрави средношколниците от името на ректорското ръководство на УНСС и ръководството на Асоциацията на икономическите училища в България и даде начало на надпреварата в състезателния ден.

aiub_e3e42_DSC00340.JPG

Проф. д-р Даниела Фесчиян открива състезанието: проф. д-р Камелия Стефанова - декан на факултет "Приложна информатика и статистика", проф. д-р Даниела Фесчиян - зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, г-жа Емилия Иванова - директор на Националната търговско-банкова гимназия - София

От името на деканското ръководство на факултет "Приложна информатика и статистика, проф. д-р Камелия Стефанова приветства участниците в състезанието и им пожела успех.

aiub_e3e42_DSC00339.JPG

Проф. д-р Камелия Стефанова - декан на факултет "Приложна информатика и статистика", проф. д-р Даниела Фесчиян - зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, г-жа Емилия Иванова - директор на Националната търговско-банкова гимназия - София

В продължение на два часа и половина участниците в състезанието решаваха тестове по статистика и приложна информатика.

aiub_e3e42_DSC00287.JPG

Пътят на успеха минава през УНСС!

Първенци са 21 ученици. Според приетия регламент на всички тях се признава оценка „отличен 6.00” за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в Университета за национално и световно стопанство за поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия" за учебната 2016/2017 г.

Наградени ученици са:

Мартин Иванов Михайлов
Денис Тарек Ел Райес
Мартин Христов Миланов
Яна Викторова Сарафова
Иван Миленов Ненов
Даниел Каменов Иванов
Сандра Николаева Бучукова
Кристина Благомирова Кузманова
Цветан Теодоров Бързашки
Александър Бориславов Лазов
Ванина Иванова Иванова
Габриела Ангелова Гьошева
Теменужка Стефанова Варадинова
Йордан Стефанов Колев
Донислав Антонов Тончев
Владимир Георгиев Райчев
Валентин Атанасов Атанасов
Антоан Евелинов Христов
Янаки Владимиров Погончев
Иван Делянов Тенчев
Ася Емилова Щъркова


ЧЕСТИТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ!

Връчването на сертификатите на победителите от Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев ще се състои на 10 март 2016 г. от 13 ч. в зала "Тържествена" на УНСС.


Галерия снимки от Национално състезание по приложна информатика и статистика ...