Асоциация на икономическите училища в България

Национални семинари 2016

вторник, 02 февруари 2016 14:02

На 1 февруари 2016 г. под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев в голяма и малка конферентна зала на УНСС бяха проведени Националният семинар по Счетоводство и Националният семинар по Икономикс. Съорганизатори на националните семинари са: Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), катедра "Счетоводство и анализ" при УНСС и катедра "Икономикс" при УНСС.

На националните семинари присъстваха ректорът на УНСС и ръководител на катедра "Икономикс" проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Огнян Симеонов - първи зам.-ректор на УНСС и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Снежана Башева - декан на Финансово-счетоводен факултет и ръководител на катедра "Счетоводство и анализ", заслужилият проф. д-р Стоян Стоянов - най-дългогодишният ръководител на катедра "Счетоводство и анализ", проф. д-р Даниела Фесчиян - зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, доц. д-р Стела Ралева - зам.-ръководител на катедра "Икономикс", г-жа Емилия Иванова - директор на Националната търговско-банкова гимназия - София, учители по Счетоводство и Икономикс от икономическите училища, членове на Асоциацията, както и преподаватели и докторанти от двете катедри в УНСС.

Националните семинари бяха официално открити от проф. д-р Огнян Симеонов - първи зам.-ректор на УНСС и председател на Асоциацията на икономическите училища в България.

aiub_ecb9a_1-otkrivane-seminari.JPG

Откриване на националните семинари: ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор и председател на АИУБ, проф. д-р Снежана Башева - декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра "Счетоводство и анализ", заслужилият проф. д-р Стоян Стоянов, г-жа Емилия Иванова - директор на НТБГ, проф. д-р Даниела Фесчиян - зам.-председател на АИУБ, доц. д-р Стела Ралева - зам.-ръководител на катедра "Икономикс".

aiub_ecb9a_2-otkrivane-seminari.JPG

Откриване на националните семинари: ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор и председател на АИУБ, проф. д-р Снежана Башева - декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра "Счетоводство и анализ", проф. д-р Даниела Фесчиян - зам.-председател на АИУБ.

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и ръководител на катедра "Икономикс" поздрави участниците в националните семинари.

aiub_ecb9a_3-otkrivane-seminari.JPG

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Огнян Симеонов, първи зам.-ректор и председател на АИУБ, проф. д-р Снежана Башева - декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра "Счетоводство и анализ", заслужилият проф. д-р Стоян Стоянов, проф. д-р Даниела Фесчиян - зам.-председател на АИУБ, доц. д-р Стела Ралева - зам.-ръководител на катедра "Икономикс".

На Националния семинар по Счетоводство проф. д-р Даниела Фесчиян, научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ", представи катедрата и водените от нея специалности в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър". Проф. д-р Даниела Фесчиян представи и учебния план на специалност "Счетоводство" в поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол", както и учебната програма по дисциплината "Основи на счетоводството", по която се обучават студентите от останалите поднаправления в УНСС.

Гл. ас. д-р Лиляна Камбурова, преподавател в катедра "Счетоводство и анализ", представи учебната програма по дисциплината "Основи на счетоводството", по която се обучават студентите от поднаправление "Финанси, счетоводство и контрол".

Г-жа Антония Йонкова и г-жа Добринка Ангелова от Националната търговско-банкова гимназия - София, представиха учебната програма по "Обща теория на счетоводната отчетност" за учениците от икономическите училища в България.

aiub_219c0_4-seminar-schetovodstvo-presentacii.JPG

Проф. д-р Даниела Фесчиян - зам.-председател на АИУБ, гл. ас. д-р Лиляна Камбурова - преподавател в катедра "Счетоводство и анализ", г-жа Антония Йонкова - преподавател в НТБГ, г-жа Добринка Ангелова - преподавател в НТБГ.

На Националния семинар по Икономикс доц. д-р Стела Ралева, зам.-ръководител на катедра "Икономикс", представи катедрата и водените от нея специалности в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър". Доц. д-р Стела Ралева представи и учебната програма по "Макроикономика" от ОКС "Бакалавър" и направи паралел с учебната програма за Националното състезание по Икономикс и специализиращите курсове по Макроикономика.

Доц. д-р Вера Пиримова, преподавател в катедра "Икономикс", представи учебната програма по "Микроикономика" от ОКС "Бакалавър" и направи паралел с учебната програма за Националното състезание по Икономикс.

Г-жа Недялка Диева, преподавател в НТБГ, представи учебните програми по дисциплините "Микроикономика" и "Макроикономика" за учениците от икономическите училища в България.

aiub_219c0_5-seminar-economics-presentacii.JPG

Доц. д-р Стела Ралева, зам.-ръководител на катедра "Икономикс" и доц. д-р Вера Пиримова, преподавател в катедра "Икономикс".

Участниците във форумите обсъдиха учебните програми и учебните помагала по дискутираните дисциплини и проектираха възможности за тяхното усъвършенстване.

aiub_219c0_6-uchastnici-seminari-1.JPG

Участници в Националния семинар по Счетоводство и Националния семинар по Икономикс

aiub_219c0_7-uchastnici-seminari-2.JPG

Участници в Националния семинар по Счетоводство и Националния семинар по Икономикс.

Галерия снимки от Национални семинари 2016 ...