Асоциация на икономическите училища в България

Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство

събота, 05 декември 2015 21:58

Национален конкурс по счетоводство за средношколци – заключителен етап

 

На 5 декември 2015 г. в  Голяма конферентна зала на УНСС се проведе заключителният етап на Националния конкурс по счетоводство за средношколци. Г-н Бъчваров от Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” откри Националния конкурс. Проф. д-р Даниела Фесчиян - зам. председател на Асоциацията на икономическите училища в България поздрави участниците в конкурса от името на Ректорското ръководство на УНСС.

Състезаваха се 23 ученици от 10 професионални гимназии в страната. В продължение на 3 астрономически часа учениците решаваха счетоводни задачи. Комисия в състав: Димитана Христова, дипломиран експерт-счетоводител – председател, и членове: Славка Колева, дипломиран експерт-счетоводител, и д-р Борислав Боянов- х. ас. в катедра „Счетоводство и анализ“ на УНСС, утвърдена от Програмния съвет на конкурса, оцени писмените работи на участниците и обяви следните резултати:

На първите пет места са класирани шест ученици. Според приетия регламент при класирани повече от пет участници с най-добър резултат, на всички тях се признава оценка „отличен 6.00” за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в Университета за национално и световно стопанство за поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол” за учебната 2016-2017 г.

Наградените ученици:

На първо място – Христина Иванова Стоева от Национална търговска гимназия - Пловдив

На второ място – Виктория Руменова Лисова от Национална търговска гимназия – Пловдив

На трето място - Жана Боянова Белчева от Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски” - Стара Загора и Мария Марчева Иванова от Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски” - Добрич

На четвърто място - Деси Миланова Рабина от Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов” – Велинград

На пето място - Петър Петров Пеков от Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” - Видин

Наградените ученици получават грамота от Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл”, специален сертификат от Университета за национално и световно стопанство, както и специално издание на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

Наградените преподаватели:

Преподавателите, подготвили шестимата най-добре представили се ученици на заключителен етап на конкурса, са:

- Димитър Дончев Тенев от Национална търговска гимназия – Пловдив, подготвил участници, класирани на първо и второ място;

- Диана Стойчева Вълкова от Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски” - Стара Загора и Галина Димитрова Павлова от Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски” – Добрич, подготвили участници, класирани на трето място;

- Петър Венков Веселинов от Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов” – Велинград, подготвил участник, класиран на четвърто място;

- Ели Цветанова Янакиева от Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” – Видин, подготвила участник, класиран на пето място.

Наградата за преподавателите е годишен абонамент за 2016 г. за списание „Счетоводство плюс Данъци, Социални отношения“ в електронен вариант, издание на Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл”, и специално издание на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

Наградените професионални гимназии:

І място – Национална търговска гимназия – Пловдив, представена от:

Ученици:

- Христина Иванова Стоева

- Есин Кемал Мехмед

- Виктория Руменова Лисова

Методически ръководител:

- Димитър Дончев Тенев

ІІ място – Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски” – Добрич, представена от:

Ученици:

- Веселина Стелиянова Господинова

- Мария Марчева Иванова

- Яна Мариянова Младенова

Методически ръководител:

- Галина Димитрова Павлова

ІІІ място – Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски” – Стара Загора, представена от:

Ученици:

- Мария Титева Хашева

- Жана Боянова Белчева

- Симона Боянова Хаджиева

Методически ръководител:

- Диана Стойчева Вълкова

Професионалните гимназии, класирани на I, II и III място, получават грамоти и наградни купи.

Честито на наградените участници в конкурса и пожелания за  нови  големи успехи!


aiub_845ac_2015-12-05-17NKS.JPG

ХVІІ Национален конкурс по счетоводство

aiub_845ac_2015-12-05-Bachvarov.JPG

Г-н Бъчваров от Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” открива Националния конкурс по счетоводство

aiub_845ac_2015-12-05-prof=Feschiyan-pozdrav-ot-rakovodstvoto.JPG

проф. д-р Даниела Фесчиян - заместник председател на Асоциацията на икономическите училища в България поздрави участниците в Националния конкурс по счетоводство от името на Ректорското ръководство на УНСС

aiub_845ac_2015-12-05-Uchastnici-ukazania.JPG

Участниците в конкурса слушат указанията

aiub_88661_2015-12-05-Uchastnici-zadacha.JPG

Участниците  в Националния конкурс получават задачата по счетоводство

aiub_845ac_2012-12-05-Uchastnici-sastezanie1.JPG

По време на състезанието

aiub_845ac_2012-12-05-Uchastnici-sastezanie2.JPG

По време на състезанието

Галерия снимки от Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство ...