Асоциация на икономическите училища в България

Националното съвещание на АИУБ с директорите на икономическите училища се проведе в базата на УНСС в Равда за девети път

четвъртък, 15 юни 2023 9:57

Деветото Национално съвещание на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ) събра директорите на икономическите училища в базата на УНСС в Равда.

УНСС бе представляван лично от ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров. В срещата участваха проф. д-р Матилда Александрова, зам.-ректор по учебната дейност и зам.-ректорът по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р Цветана Стоянова. На Националното съвещание присъстваха 32 директори на училища-членове на АИУБ, както и преподавателите, участвали в подготовката на средношколците.

Проф. д-р Даниела Фесчиян, председател на АИУБ, откри съвещанието и подчерта, че за една година, към Асоциацията са се присъединили 4 нови членове и към момента те са 41 - Университетът за национално и световно стопанство и 40 средни училища от цялата страна.

Проф. д-р Даниела Фесчиян открива Националното съвещание на АИУБ

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров поздрави участниците в съвещанието с „Добре дошли отново в Учебно-оздравителната база на УНСС в Равда!“ и акцентира: „Има апостолска и визионерска мисия в това да си сътрудничат икономическите училища в България и най-големият бизнес университет в Югоизточна Европа с цел да помагаме на учениците и бъдещите студенти в областта, в която са избрали да се развиват. Тази година ние предприехме много инициативи, за да информираме кандидат-студентите, техните родители, общините и бизнеса за специалностите и възможностите, които предлага нашият университет на младите хора. Благодаря на Асоциацията на икономическите училища в България за подкрепата тази информация да стигне до зрелостниците“, каза проф. д-р Димитър Димитров и допълни, че на последната среща на Европейския университет ENGAGE.EU в Берген, основен фокус на дискусиите е била третата важна функция на университетите, освен обучението и изследователската дейност – обществената функция, насочена към общностите и бизнеса, към импакта и въздействието на заобикалящата ги среда. Проф. Димитров насърчи членовете на АИУБ да участват в инициативите на Европейския университет ENGAGE.EU. „Това са нови възможности за развитие на средношколците и на бъдещите кандидат-студенти в мултикултурна среда. Затова за нас сътрудничеството с представителите на средното образование е много важно и е хубаво, че съвместната ни работа дава такива добри резултати“, каза той.

Проф. д-р Димитър Димитров

Проф. д-р Даниела Фесчиян, представи годишния отчет за дейността на АИУБ през периода 2022-2023 г. Тя отбеляза, че през изминалия отчетен период са изпълнени всички заложени в Плана за действие инициативи на АИУБ. В допълнение към тях са осъществени посещения на средношколци от АИУБ в УНСС, при голям интерес от страна на учениците са преминали Националните състезания, които АИУБ организира, проведено е и състезание по иновативно предприемачество за средношколци в рамките на университетската мрежа на ENGAGE.EU. Осъществени са посещения на лекционни курсове от ученици от училищата членове на АИУБ с цел промотиране на академичните традиции на УНСС и подкрепа на средношколците за по-плавен преход между средното и висшето образование. Проф. Фесчиян подчерта огромния интерес на бизнеса към Националните състезания на АИУБ, чрез предоставяне на стажове, стипендии и парични награди. „За бизнеса - лауреат от Национално състезание на АИУБ, е гарант за качество“, подчерта проф. д-р Даниела Фесчиян. Тя посочи, че за първи път през тази година Асоциацията организира и Национален турнир по тенис на маса за зрелостници за купата на АИУБ, преминал при висок интерес с участието на 100 средношколци от три училища-членове на АИУБ.

Проф. д-р Даниела Фесчиян представи обобщени резултати от проведените от АИУБ Национално състезание по финанси и счетоводство, Национално състезание по икономикс и Национално състезание по икономика и управление.

Участниците в Националното съвещание дадоха висока положителна оценка за постигнатите резултати и приеха с пълно мнозинство Годишният отчет за дейността на Асоциацията.

Съвещанието премина с богат дневен ред, който включваше интересни презентации, ползотворни дискусии и много споделени идеи.

Презентацията на проф. д-р Матилда Александрова беше на тема „Жизнен цикъл на студента: Политика на УНСС за приобщаване на студентите чрез обучение и практика“. Тя представи  дейностите по кандидатстудентската кампания на университета, създадената организация за привличане, прием и адаптиране на българските и чуждестранните студенти и докторанти, стратегическите цели, заложени за изпълнение в учебната дейност и подчерта, че УНСС предлага модерно образование в областта на социалните, стопанските и правните науки, стъпило на съвременните методи за преподаване в 53 бакалавърски специалности и над 90 магистърски програми.

Проф. д-р Матилда Александрова

„Университет – бизнес: Възможности за развитие и реализация на студентите от УНСС“ беше темата на презентацията на проф. д-р Цветана Стоянова. Тя запозна присъстващите с партньорствата на УНСС с бизнеса и работодателските организации и подчерта, че университетът има сключени над 200 меморандума за сътрудничество с бизнес организации и институции. „Сътрудничеството с бизнеса е приоритет за нас, защото връзката висше образование – практика дава повече възможности за кариерно развитие и израстване на нашите студенти“, подчерта проф. д-р Цветана Стоянова.

Проф. д-р Цветана Стоянова

Ежегодният доклад на г-жа Емилия Иванова, директор на Националната търговско-банкова гимназия и зам.-председател на АИУБ, беше фокусиран върху „Проблемите и перспективите пред българското професионално образование“ и предизвика огромен интерес.

Емилия Иванова, зам.-председател на АИУБ

Г-н Александър Попов, главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“ в Министерство на образованието и науката (МОН) запозна присъстващите с политиките на МОН за професионално образование в областта на стопанското управление и администрация.

Г-н Александър Попов

Г-жа Лилия Велинова, представител на Coca-Cola Hellenic Bottling Company, спонсор на националните състезания на АИУБ, изнесе презентация на тема „Партньорства и добри практики с Coca Cola HBC, BSO“.

Г-жа Лилия Велинова

Г-жа Мая Гешева, член на КС на АИУБ и директор на Националната финансово-стопанска гимназия, изрази удовлетвореност от отчетените резултати от дейността на АИУБ, от новите идеи и възможности, които форумът очерта.

Националното съвещание прие единодушно предложения от проф. д-р Даниела Фесчиян План за действие на АИУБ за учебната 2023/2024 г.

Участниците в деветото Национално съвещание направиха традиционната обща снимка, показваща увеличаването и устойчивостта им във времето

Галерия снимки от Националното съвещание на АИУБ с директорите на икономическите училища се провед ...