Асоциация на икономическите училища в България

Изключителен интерес към Националното състезание по икономикс

събота, 11 февруари 2023 17:38

В УНСС се проведе Националното състезание по икономикс на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ). Председателят на АИУБ проф. д-р Даниела Фесчиян откри състезанието и представи гостите на събитието.

На откриването присъстваха проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова, зам.-ректор по учебната дейност, проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, ректорът проф. д-р Димитър Димитров, проф. д-р Даниела Фесчиян, председател на Асоциацията на икономическите училища в България, г-жа Емилия Иванова, заместник-председател на АИУБ и директор на Националната търговско-банкова гимназия, г-жа Мая Гешева, член на Координационния съвет на АИУБ и директор на Националната финансово-стопанска гимназия (на снимката долу от ляво надясно).

 aiub_2ed87_aiub-20230211-01.jpg

   

 „Скъпи средношколци добре дошли в най-добрия икономически университет – Университета за национално и световно стопанство. За нас е огромна чест да посрещнем млади, мотивирани хора, които имат куража да се борят не просто за място, а за  лидерска позиция в нашия университет. Тук са най-добрите икономисти от цялата страна сред средношколците“, каза проф. д-р Даниела Фесчиян и отбеляза, че присъствието на състезатели от най-елитните гимназии в София, Благоевград, Гоце Делчев, Видин, Пловдив, Казанлък, Хасково, Силистра, Бургас, Варна и Шумен показва огромния интерес към УНСС. „Най-добрите млади икономисти от цялата страна са тук. Повече от 160 младежи се състезават за призово място в голямото академично семейство на УНСС. В състезанието се включиха и средношколци от училища извън структурите на АИУБ.

Проф. д-р Даниела Фесчиян благодари на участниците и гостите на събитието, и специално на спонсора на състезанието Coca-Cola Hellenic Bottling Company. Тя посочи, че бизнеса оценява значимостта, на връзката между теория и практика и припомни думите на Леонардо да Винчи „Влюбеният в практиката без теорията е като кормчия на кораб без рул и без компас и винаги ще се носи в открито море без цел и без посока“.

aiub_2ed87_aiub-20230211-02.jpg

Проф. д-р Даниела Фесчиян

    

Ректорът на УНСС, проф. д-р Димитър Димитров поздрави средношколците за избора да участват в състезанието в Университета за национално и световно стопанство. „Смятам, че човек действа  рационално, но избира със сърцето. Мисля, че вече УНСС е в сърцата ви, след като днес сте тук. Уверявам ви, че сте на правилното място“. Проф. д-р Димитър Димитров подчерта, че зад организацията на това състезание стои труда на много хора и отбеляза резултатите от дейността на АИУБ и усилията на целия екип, които правят възможно провеждането на тези състезания.

Той посочи, че благодарение на активната си работа по различни проекти УНСС успява да привлича финансиране за обновяване на базата и техническа модернизация. В бизнеса успехът не се случва за един ден. Предпоставки за това са добра подготовка, планиране, мотивация, ресурси и добро разпределение на тези ресурси. Нашият университет може да ви подготви във всички тези направления. Това е и причината за засиления интерес на световните компании, към нашите лауреати от постъпването в УНСС до дипломирането им. Доверието на бизнеса в УНСС е голямо и доказано във времето“, заяви проф. д-р Димитър Димитров.

 

aiub_2ed87_aiub-20230211-03.jpg

Проф. д-р Димитър Димитров

      

Заместник-ректорът по учебната дейност проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова също сподели вълнението си от пълната зала и интереса към едно от най-важните състезания, това по икономикс. Тя изтъкна факта, че УНСС заслужено е получил най-висока акредитационна оценка в професионално направление „3.8 Икономика“ – „направлението, в което България има огромна нужда от специалисти, които да развият всички сектори на бизнеса на европейско равнище към  интеграцията на нашата страна в ЕС“. Проф. Александрова отбеляза, че университетът има съвременна база и техника, каквато малко университети в България имат. Това е резултат от проектната дейност и успешното партньорство с водещи международни и национални корпорации. „Нашият университет се гордее с взаимовръзката университет-бизнес и осигуряването на стажове и практики за всички студенти“, допълни тя.

 

aiub_2ed87_aiub-20230211-04.jpg

Проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

      

Заместник-ректорът по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р Цветана Стоянова  обърна внимание, че позицията, която заема е единствената във всичките 52 висши училища в България. „Това е защото нашият университет осъзнава значението на добрата връзка между университета и бизнеса. Ежедневно водещи световни, европейски и български компании се свързват с нас, за да привликат качествени служители. Това, че вие сте тук и сте се насочили към конкурентното начало изгражда вашия дух, изгражда иновативно мислене, което може да приложите в бизнеса“, каза проф. Стоянова и пожела на състезателите да покажат най-доброто от себе си и да станат част от университета, който е номер едно в България и Югоизточна Европа.

 

aiub_2ed87_aiub-20230211-05.jpg

Проф. д-р Цветана Стоянова

 Директорът на Националната търговско-банкова гимназия г-жа Емилия Иванова изрази гордостта си от това, че първите трима лауреати от Националното състезание по счетоводство и финанси са нейни възпитаници и пожела такава радост да изпитат всички училищни директори. „Преди 10 години с проф. Фесчиян реализирахме идеята за АИУБ и сега сме щастливи да видим успехите й“, каза г-жа Иванова и допълни „ Вие сте тук, защото свръх задачата на човешкия род е да става по-умен. Ние всички сме подчинили живота си на тази свръхзадача и сме хората, които искаме следващите поколения да стават по-мъдри, по-добри и по-щастливи от нас. На добър час“.

На откриването на състезанието стана ясно, че за 110- годишната на едни от най-старите училища в България Националната търговско-банкова гимназия и Националната финансово-стопанска гимназия се подготвя изложение 60 учебни формирования в Интерекспо център на 24 февруари.

aiub_2ed87_aiub-20230211-06.jpg

Г-жа Емилия Иванова

 

Г-жа Мая Гешева, директор на Националната финансово-стопанска гимназия и член на Координационния съвет на АИУБ, нарече „привилегия“, възможността да се обърне към най-добрите участници от най-добрите икономически училища в страната, които днес ще се конкурират в най-фундаменталното състезание на АИУБ. „Асоциацията има 10-годишна история. От гледна точка на времевия отрязък в развитието на човечеството 10 години е един пренебрежимо малък период, но от гледна точка на развитието на икономическото образование и на връзката между средното и висшето икономическо образование този период е значим, защото той очертава тенденции и задава посоки, което е много важно в модерния свят. И това партньорство между нашите училища и най-големия бизнес университет в Югоизточна Европа няма аналог в световната образователна история“.

 

aiub_6046d_aiub-20230211-07.jpg

Г-жа Мая Гешева

 

„Вратите на нашата компания продължават да бъдат отворени, това партньорство основаващо се на сключения меморандум между нашите институции ще продължи да съществува. Сигурна съм, че днес ще се справите блестящо. Пожелавам успех на всички състезатели“, обърна се към средношколците г-жа Лилия Велинова представител на спонсора на състезанието Coca-Cola Hellenic Bottling Company.

 

aiub_6046d_aiub-20230211-08.jpg

Г-жа Лилия Велинова

 

На официалното откриване се проведе и тържествената церемония по награждаването на първите трима лауреати от Националното състезание по финанси и счетоводство, което се проведе през декември 2022 г. Ректорът на УНСС, проф. д-р Д. Димитров връчи сертификати на победителите. Първо място в състезанието зае Лия Георгиева, която получи и 1000 лв. парична награда от партньора Coca-Cola HBC. На второ място се класира Иван Генов, който получи награда от 800 лв., а третото място е за Деница Миладинова, която беше наградена със сума в размер на 500 лв. Паричните награди бяха връчени от Лилия Велинова, представител на Coca-Cola Hellenic Bottling Company.

 

aiub_6046d_aiub-20230211-09.jpg

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров награждава Лия Георгиева

aiub_79e45_aiub-20230211-10.jpg

aiub_79e45_aiub-20230211-11.jpg

Проф. Димитров връчва наградата на Иван Генов

aiub_79e45_aiub-20230211-12.jpg

 

aiub_79e45_aiub-20230211-13.jpg

Деница Миладинова при получаване на наградата

aiub_79e45_aiub-20230211-14.jpg

 

aiub_79e45_aiub-20230211-15.jpg

 

aiub_9ecfa_aiub-20230211-16.jpg

 

 aiub_9ecfa_aiub-20230211-17.jpg

aiub_9ecfa_aiub-20230211-18.jpg

 

Победители са 66 средношколци. Според приетия регламент на всички тях се признава оценка „отличен 6.00” за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в Университета за национално и световно стопанство в направление „Икономика“ за учебната 2023/2024 г.

Победителите в Националното състезание са:

Васил Иванов Петров

Веселин Росенов Манолов

Михаил Цветанов Нешев

Станислав Благоев Пачеджиев

Симона Тихомирова Петрова

Шимон Чандра Рой

Александър Стефанов Узунов

Айтен Селимова Ефендьова

Веселина Светославова Величкова

Цветелина Маринова Тотева

Йоана Антонова Димитрова

Панайот Анастасов Панайотов

Виктория Александър Колева

Никола Мирославов Генковски

Кирил Стефанов Копаранов

Деспина Димитрова Петрова

Марио Бойков Благоев

Иванина Руменова Тодорова

Анна-Мария Руменова Карарусинова

Павел Константинов Тодоров

Мария Дамянова Икономова

Емел Хасанова Хаджийска

Александър Олег Костов

Симона Росенова Петрова

Ана Момчилова Колева

Магдалена Стефанова Великова

Айлин Джевдет Комар

Ирина Тодорова Тодорова

Даниел Костадинов Христов

Полина Мони Жунди

Антония Атанасова Воденичарова

Виктория Пламенова Господинова

Дария Тодорова Воденова

Абедин Кая Демиров

Ваня Димитрова Павлова

Красимир Станимиров Йорданов

Александър Георгиев Иванов

Николай Иванов Николов

Йоанна Живкова Христова

Зорница Златкова Ценова

Славчо Верославов Владимиров

Николина Ангелова Ангелова

Параскева Николаева Джамова

Камелия Красимирова Котева

Атанаска Петрова Ходякова

Михаил Крумов Шуманов

Дани Неделчева Урумова

Екатерина Димитрова Иванова

Магдалена Георгиева Иванова

Илиан Григоров Цветанов

Виктория Калинова Статева

Ванеса Петрова Петрова

Светослав Ангелов Каменов

Калоян Атанасов Сакалов

Вивиан Венелинова Ганчева

Иванина Стоянова Маркова

Андреа Антонова Комитска

Милена Георгиева Николова

Теодора Рашева Тодорова

Александър Иванов Иванов

Стоян Кръстев Маламов

Антония Стоичкова Кузманска

Мария Красимирова Попова

Лазарина Иванова Бончева

Сузана Младенова Илиева

Джем Билял Мехмед

 Честито на победителите!

 

 

Галерия снимки от Изключителен интерес към Националното състезание по икономикс ...