Асоциация на икономическите училища в България

Национално съвещание на АИУБ събра директорите на икономическите училища в базата на УНСС в Равда за осми път

петък, 17 юни 2022 8:56

Осмото Национално съвещание на Асоциацията на икономическите училища в България се проведе в базата на УНСС в Равда. На срещата с директорите на икономическите училища заедно с председателя на Асоциацията проф. д-р Даниела Фесчиян, беше и зам.-ректорът по учебната дейност проф. д-р Мирослава Раковска. Специален гост на срещата беше зам.-министърът на образованието Мариета Георгиева, член на Координационния съвет на АИУБ.


aiub_b4511_2022-06-11-1.jpg

Председателят на АИУБ проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-министърът на образованието г-жа Мариета Георгиева и зам.-ректорът на УНСС проф. д-р Мирослава Раковска – в центъра на работната маса


Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров приветства гостите чрез видеообръщение и пожела ползотворна работа, като подчерта: „За нас сътрудничеството с представителите на средното образование е много важно и не е от вчера. Девет години работим много успешно и сме създали отлични възможности да бъде оценен трудът на  учениците и да им се даде шанс за прием в един от най-престижните европейски университети – Университетът за национално и световно стопанство.“


aiub_b4511_2022-06-11-2.png

Пълното видеообръщение на проф. д-р Димитър Димитров можете да видите ТУК


„Искаме да разглеждаме образователния процес като единно цяло – средно образование, висше образование и продължаващо обучение. Разчитаме на вашата помощ да обсъдим как да насочим съвместните си усилия, така че учениците да бъдат подготвени за това, което ги очаква в университетите“, допълни проф. Димитров. Той благодари на директорите и преподавателите, които подготвят тези прекрасни деца, като изтъкна, че университетът е предприел стъпки заедно с Министерство на образованието за още по-голяма интеграция между тези две степени – обмен на преподаватели, съгласуване на програмите, начин на преподаване и др.

„Потенциалът на тази уникална организация е много голям. Благодаря за усилията на проф. Раковска и най-вече на проф. Фесчиян, както и на Управителния съвет на асоциацията – хора, които безвъзмездно, апостолски, будителски развиват знанията и уменията на своите ученици“, подчерта още ректорът на УНСС.

Работната част на Националното съвещание започна с представянето на Отчет за дейността на АИУБ за учебната 2021/2022 г. от проф. д-р Даниела Фесчиян, председател на Асоциацията.


aiub_b4511_2022-06-11-3.png   aiub_b4511_2022-06-11-4.png

 Проф. д-р Даниела Фесчиян, председател на АИУБ


Проф. Фесчиян представи дейностите, извършени от АИУБ и резултатите от проведените Националните състезания. „Въпреки пандемията и тази година АИУБ успя да проведе присъствено всички планирани мероприятия, включително и трите национални състезания“, подчерта проф. Фесчиян. В тях са участвали 548 средношколци, от които лауреатите са 70: 35 лауреати в Националното състезание по финанси и счетоводство, 20 лауреати в Националното състезание по икономикс и 15 лауреати в Националното състезание по икономика и управление. Председателят на асоциацията акцентира върху доброто сътрудничество между УНСС и училищата на АИУБ в откриването на таланти в областта на икономиката, администрацията и управлението. Годишният отчет за дейността на Асоциацията беше приет единодушно от форума.


aiub_b4511_2022-06-11-5.jpg aiub_b4511_2022-06-11-6.jpg


Проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност на УНСС, представи доклад на тема „УНСС – лидер в икономическото образование в България. Прием в ОКС „бакалавър“ през учебната 2021/2022 година и кандидатстудентска кампания за учебната 2022/2023 година“.

В доклада на проф. Раковска бе отчетен ръст в кандидат-студентите със 7%, както и че броят на кандидат-студентите, явили се на изпит, е намалял с около 45%. Най-много кандидат-студенти има в професионално направление „Икономика“, следвано от „Право“. „Въпреки 7-процентния спад в броя на местата за държавна поръчка, броят на новоприетите студенти нараства, основно за сметка на увеличения брой записани студенти в дистанционно обучение“, изясни проф. Раковска. Тя продчерта, че делът на новоприетите студенти в платена форма на обучение е нарастнал с 5% спрямо 2020 г.

Докладът на г-жа Емилия Иванова, директор на Националната търговско-банкова гимназия и зам.-председател на АИУБ, беше фокусиран върху „Проблеми и перспективи пред българското професионално образование“.

aiub_71960_2022-06-11-7.jpg aiub_71960_2022-06-11-8.jpg

Емилия Иванова, зам.-председател на АИУБ


Г-жа Иванова изтъкна тревожната тенденция, че в следващите 10 години ще са необходими 17 471 преподаватели в общообразователните училища и 4 325 преподаватели в професионалните училища.

Делегатите на националното съвещание приеха Плана за действие на АИУБ за учебната 2022/2023 г. В амбициозната програма е заложено провеждането на три национални състезания и конкурси: Национално състезание по финанси и счетоводство (декември 2022 г.), Национално състезание по икономикс (февруари 2023 г.), Национално състезание по икономика и управление ( март 2023 г.)

Предвижда се експертна подкрепа на учебни бизнес проекти, реализирани чрез учебно-тренировъчни фирми на училищата-членове на АИУБ от страна на Института по предприемачество на УНСС. Ще бъдат проведени и национални семинари през месец април 2023 г. по заявена дисциплина от членовете на АИУБ.

Планират се работни срещи по време на междусрочната ваканция през месец февруари 2023 г., както и срещи с ръководствата на Асоциацията на банките в България, Българската търговско-промишлена палата и Българската стопанска камара за планиране на стажантски програми и менторство над учебните предприятия, както и посещения на преподаватели от УНСС в училищата-членове на АИУБ с цел представяне на определени теми, презентации под формата на срещи със средношколците.

Взе се решение да бъдат проучени възможностите и разработване на съвместен проект на членовете на Асоциацията по Оперативна програма „Образование“ 2021-2027 с цел установяването на по-широко взаимодействие между висшето и средното образование.


aiub_71960_2022-06-11-9.jpg  aiub_71960_2022-06-11-10.jpg


Зам.-министърът на образованието Мариета Георгиева (на снимката горе), поздрави колегите си за 11 юни - Празника на икономиста. „Имаме достатъчно поводи да сме горди с успехите на нашата гилдия. Въпреки масовите обществени очаквания, че най-добри са резултатите на учениците от сектор IT, се оказва, че традиционно най-добри са резултатите на учениците от икономическите специалности. По паралелки най-добри са резултатите в Националната търговско-банкова гимназия. Изводите са повод за самочувствие и удовлетвореност от това, което правите“, отбеляза зам.-министър Георгиева.

Посоката, в която работи министерството в момента, е професионалното образование да бъде издигнато на най-високия обществен престиж и признато от бизнеса. Г-жа Мариета Георгиева обясни, че е успяла да направи необходимото, за да може при промяната на Закона за висшето образование да бъде включена и поправка, която добавя към държавните зрелостни изпити и държавния изпит за придобиване на професионална квалификация на учениците от професионалните гимназии. „Надявам се, че тогава всички университети ще имат смелостта да го включат във възможностите си за прием“, коментира зам.-министърът. Тя подложи на обсъждане списъка на професиите с цел неговото окрупняване и обединяването му около по-общо формулирани професии, както и възможността за преминаването през отделните степени в рамките на една професия.


aiub_71960_2022-06-11-11.jpg

Осмото Национално съвещание на АИУБ завърши с традиционната обща снимка на участниците, а проф. Мирослава Раковска не пропусна да благодари на „А отбора“ в професионалните гимназии.


Галерия снимки от Национално съвещание на АИУБ събра директорите на икономическите училища в базат ...