Асоциация на икономическите училища в България

В УНСС се проведе Националното състезание по приложна информатика и статистика на Асоциацията на икономическите училища в България

събота, 20 февруари 2021 14:24

С „добре дошли в университета, който създава лидери в образователното пространство на България“ проф. д-р Даниела Фесчиян, председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), посрещна състезателите от Националното състезание по приложна информатика и статистика. Тя поздрави присъстващите средношколци за куража и жаждата за знания в борбата за достойно място в Университета за национално и световно стопанство.

   

aiub_1226a_01.jpg

Да уважат труда и желанието за изява на националните състезатели по информатика и статистика на откриването заедно с проф. д-р Даниела Фесчиян, председател на АИУБ, присъстваха проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС и патрон на състезанията, организирани от АИУБ, проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност и доц. д-р Венелин Бошнаков, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“

   

„Не е вярно, че противоположностите се привличат, привличат се еднаквостите – хората, които искат да постигнат нещо и добрите университети. Някакво невидимо привличане се е случило, за да дойдете тук в събота и да участвате в това състезание“, каза проф. Димитров. (на снимката  долу)

   

aiub_1226a_02.jpg

   

„Бъдещи млади колеги“, се обърна проф. д-р Мирослава Раковска към състезателите и обясни за алтернативните възможности за кандидатстване, прием и обучение в УНСС.

Деканът на факултета по приложна информатика и статистика, доц. д-р Венелин Бошнаков, подчерта, че те се явяват на строго профилирано състезание, на което малко хора биха посмели да се явят. Той пожела на състезателите да продължат в УНСС, където ще имат възможност да станат експерти в една световно разпознаваема и конвертируема област на знанието и практическите приложения.

   

aiub_1226a_03.jpg

   

Средношколците споделиха своите впечатления и бъдещи планове. Надежда Богданова от Национално финансово-стопанска гимназия- София (НФСГ), вече е лауреат от Националното състезание по Икономикс, но е решила да тества силите си и на състезанието по приложна информатика и статистика.

Никола Тодоров, също от НФСГ смята, че  УНСС ще е най-добър избор и вече си е харесал доста специалности. Той е стигнал до идеята за УНСС, тъй като повечето му съученици искат да кандидатстват тук.

   

aiub_1226a_04.jpg

    

Подготовката за това състезание е още една крачка към пълноценното усвояване на учебния материал и разбиране на големия свят на приложната информатика и статистика. 

Спазени бяха всички противоепидемични мерки – измерване на температурата на всяко дете на входа и строг контрол за поставени маски. По време на изпита децата бяха изолирани едно от друго с разделителна преграда.

Победители са 10 средношколци. Според приетия регламент на всички тях се признава оценка „отличен 6.00” за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в Университета за национално и световно стопанство в направление „Икономика“ за учебната 2021/2022 г.

Победителите в Националното състезание са:

Николай Калоянов Стоименов

Стефани Валентин Митова

Виктор Георгиев Павлов

Александър Емилов Брежников

Ивайло Георгиев Музев

Константин Борисов Стоичков

Анна Василева Ковачева

Михаил Йорданов Антонов

Емилия Владимирова Зорова

Розалина Стойчева Костадинова

Галерия снимки от В УНСС се проведе Националното състезание по приложна информатика и статистика н ...