Асоциация на икономическите училища в България

Проф. Даниела Фесчиян е новият председател на Асоциацията на икономическите училища в България

понеделник, 22 юни 2020 12:23

Шестото национално съвещание на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ) се проведе на 20 юни т.г. в УОБ – Равда. В неговата работа участваха ректорът проф. д-р Димитър Димитров, г-жа Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и науката, проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията, директорите на икономическите гимназии и другите средни училища с изучаване на икономически специалности, които са членове на АИУБ.

Ректорът проф. Димитров приветства участниците с „Добре дошли!“ и благодари за подкрепата, която МОН и нашите преподаватели оказват на Асоциацията. Нашите преподаватели надграждат знанията, които вие, учителите, давате на учениците, каза ректорът. Проф. Димитров изрази убедеността си, че и в бъдеще АИУБ ще работи успешно и ще продължи да разширява и обогатява своята дейност.

 

Зам.-министър г-жа Таня Михайлова, ректорът проф. Димитър Димитров, проф. Даниела Фесчиян (от дясно наляво)

 

Зам.-министър г-жа Таня Михайлова поздрави участниците от името на г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката. Членовете на АИУБ са сред най-добрите училища в България. Заедно с УНСС вие сте екип, който на практика осъществява изключително важната връзка между средното и висшето образование. Това е гаранция за успешен старт на учениците във висшето образование“, посочи г-жа Михайлова и пожела на националния форум спорна работа, динамична дискусия и добри решения.

В презентацията си „УНСС – лидер в икономическото образование в България (прием в ОКС „бакалавър“ през учебната 2020/2021 година)“ проф. Мирослава Раковска представи успехите в електронизацията на университета и запозна участниците с уникалната за България система за провеждане на онлайн кандидатстудентски изпити, с условията за прием в УНСС, специалностите, които нашият университет предлага, и пр.

 

Проф. Мирослава Раковска

 

Проф. д-р Даниела Фесчиян изнесе годишен доклад за дейността на Асоциацията през учебната 2019/2020 година, в който направи задълбочен анализ на цялостната дейност на АИУБ както за отчетния, така и за целия период от създаването й досега. Тя акцентира върху нарастването на броя на участниците в състезанията и конкурсите и повишаването на резултатите от тях. Проф. Фесчиян изрази удовлетворението си от съпричастността и ангажираността на директорите на училищата и им благодари за успешното сътрудничество и добронамереното партньорство.

Проф. Даниела Фесчиян

 

Шестото национално съвещание единодушно избра проф. Даниела Фесчиян за председател на АИУБ, а за зам.-председател – г-жа Емилия Иванова, директор на Националната търговско-банкова гимназия.

 

 

Доклад на тема „Проблеми и перспективи пред българското професионално образование“ изнесе г-жа Емилия Иванова. Свои доклади представиха и други директори на училища, след което се проведе дискусия.

Г-жа Емилия Иванова

 

 

 Членовете на Асоциацията приеха план за действие през учебната 2020/2021 г.

 

Галерия снимки от Проф. Даниела Фесчиян е новият председател на Асоциацията на икономическите учил ...