Асоциация на икономическите училища в България

Нов рекорд по брой на участниците в Националното състезание по приложна информатика и статистика

събота, 29 февруари 2020 14:25

 

На 29 февруари 2020 г. АИУБ и УНСС поставиха нов рекорд по брой на участниците в Националното състезание по приложна информатика и статистика. Състезават се средношколци от 9 училища – членове на АИУБ и три езикови гимназии от страната.

Проф. д-р Даниела Фесчиян с участници в състезанието

 

На състезанието присъстваха проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи, г-н Валери Дикльовски, директор на дирекция „Информационни технологии“, г-жа Калина Гергова, зам.-директор на Националната търговско-банкова гимназия и преподаватели от училищата-членове на АИУБ.

Открване на Националното състезание по приложна информатика и статистика

 

Проф. д-р Даниела Фесчиян откри Националното състезание и представи участниците в него. Тя поздрави състезателите за куража да се явят на едно от най-тежките състезания, организирани от АИУБ, обхващащо две сериозни академични дисциплини. Проф. Фесчиян изрази увереност в отличната подготовка на състезателите.

 

Поздравът на Ректора на УНСС

 

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров се обърна към средношколците с пожелание да станат част от стотния випуск студенти на УНСС. Проф. Димитров подчерта големите възможности, които УНСС предлага като лидер в образователното пространство на България.

Състезателите бяха поздравени и от проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“.

Проф. д-р Даниела Фесчиян с участници в състезанието

 

Първенци са 46 ученици. Според приетия регламент на всички тях се признава оценка „отличен 6.00“ за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в Университета за национално и световно стопанство за поднаправление „Приложна информатика, комуникации и иконометрия“ за учебната 2020/2021 г.

 

Победители в Националното състезание са:

Лора Георгиева Стойчева

Валентин Захариев Анакиев

Теодора Цветанова Кокошкова

Кирил Георгиев Недялков

Александър Емилов Виденов

Анна Димитрова Кръстева

Стилиян Мавродиев Джойкев

Йордан Танев Коларов

Анжела Горанова Данова

Божидар Георгиев Хаджин

Викторио Васко Хасанзадех

Жаклин Иванова Недева

Силви Владиславова Игнатова

Александър Иванов Губеров

Георги Веселинов Павлов

Симеон Крумов Попов

Моника Георгиева Георгиева

Елена Тянкова Тенева

Галин Георгиев Палейков

Симеон Константинов Попов

Дани Николов Тенчев

Александра Никифорова Гешева

Людмил Даниелов Михалков

Стилиян Людмилов Ставрев

Пресиана Илиева Илиева

Елеонора Живкова Атанасова

Виктория Иванова Иванова

Пламен Атанасов Атанасов

Анелия Викторова Иванова

Валентин Стоянов Димитров

Емануела Викторова Илиева

Мирослав Мирославов Гергинов

Михаил Милков Първанов

Александър Александров Арсов

Мартина Тонева Томова

Кристина Ивайлова Бойкова

Теодора Николаева Карагьозова

Йоана Иванова Атанасова

Пламен Стойчев Парушев

Борислав Красимиров Тасев

Марина Петрова Петрова

Калоян Константинов Костов

Евгени Радостинов Николов

Валери Красимиров Георгиев

Йоана-Симона Миленова Трайкова

Мартин Страшимиров Петров

ЧЕСТИТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ!

 

Връчването на сертификатите на победителите в Националното състезание по приложна информатика и статистика под патронажа на Ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров ще се състои на 5 март 2020 г. от 14.00 ч. в зала "Тържествена" на УНСС.

Галерия снимки от Нов рекорд по брой на участниците в Националното състезание по приложна информат ...