Асоциация на икономическите училища в България

Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство

На 1 декември 2018 г. в Голяма конферентна зала на УНСС се проведе заключителният етап на  XX-я Национален конкурс по счетоводство за средношколци.

aiub_94b83_47363878_475250159671094_6659059278747271168_n[1].jpg

Участниците в Националния конкурс по счетоводство с проф. д-р Даниела Фесчиян

aiub_94b83_47079576_558311841248182_2071051621181161472_n[1].jpg

Участниците в Националния конкурс по счетоводство с проф. д-р Снежана Башева, проф. д-р Даниела Фесчиян и дац. д-р Атанаска Филипова

Националният конкурс се организира съвместно от УНСС, АИУБ, Обединена редакция за книги и периодика "Мисъл" и ИДЕС. До заключителния етап бяха допуснати 46 средношколци от стотиците кандидати от средните училища-членове на АИУБ и извън нейната структура.

Проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ", откри Националния конкурс и представи участниците в него. Тя изрази благодарност към учителите на средношколците за добрата подготовка и високите резултати на техните възпитаници и подчерта, че само по себе си класирането до заключителния етап на конкурса е своеобразен успех за състезателите.

aiub_94b83_47309454_724606097907340_7806400787612958720_n[1].jpg

Проф. д-р Даниела Фесчиян открива Националния конкурс по счетоводство

На снимката от ляво надясно: доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян -  зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводен факултет, г-жа Аладжемова - Обединена редакция за книги и периодика "Мисъл"

Проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра "Счетоводство и анализ", поздрави средношколците и изрази увереност в успешното им представяне и класирането им за студенти във Финансово-счетоводния факултет на УНСС.

aiub_94b83_47106576_552457821883531_4602185748337131520_n[1].jpg

Проф. д-р Снежана Башева поздравява участниците в Националния конкурс по счетоводство

Доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, поздрави състезателите от името на ректорското ръководство на УНСС. "Голям кураж и ентусиазъм са необходими, за да участвате в  този престижен форум" подчерта доц. Вълков.

aiub_94b83_47380520_1211587102328247_3047598008855166976_n[1].jpg

Доц. д-р Александър Вълков поздравява участниците в Националния конкурс по счетоводство

В продължение на три астрономически часа средношколците решаваха счетоводни казуси.

aiub_cbe03_47480404_296249177683281_2018649889138802688_n[1].jpg

Проф. д-р Даниела Фесчиян закри заключителния етап на Националния конкурс по счетоводство

На първите пет места са класирани 24 ученици. Според приетия регламент на всички тях се признава оценка „отличен 6.00” за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в Университета за национално и световно стопанство за поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол” за учебната 2019/2020 г.

Победители в конкурса са:

На първо място са класирани 5 ученици:

- Кристиана Бинева Колева, Търговска гимназия "Княз Симеон Търновки", гр. Стара Загора;

- Валерия Кирилова Михова, Търговска гимназия "Княз Симеон Търновки", гр. Стара Загора;

- Десислава Георгиева Димитрова,  Старопрестолна професионална гимназия по икономика, гр. Велико Търново;

- Петя Христова Шанкова, Национална търговска гимназия, гр. Пловдив;

- Анелия Танева Стоянова, Търговска гимназия "Княз Симеон Търновки", гр. Стара Загора.

На второ място са класирани 7 ученици:

- Ангел Илиев Учков, Национална търговска гимназия, гр. Пловдив;

- Полина Атанасова Милчева, Търговска гимназия "Княз Симеон Търновки", гр. Стара Загора;

- Петя Лъчезарова Танковска, Национална търговска гимназия, гр. Пловдив;

- Доброслава Василева Лазарова, Професионална гимназия по икономика "Иван Илиев", гр. Благоевград;

- Лилия Василева Миленкова,  Професионална гимназия по икономика "Иван Илиев" гр. Благоевград;

- Кристиян Вихренов Трайков, Финансово-стопанска професионална гимназия "Васил Левски", гр. Монтана;

- Станислав Петков Стоянов, Национална търговска гимназия, гр. Пловдив.

На трето място са класирани 3 ученици:

- Радмила Валентинова Митова, Професионална гимназия по икономика и мениджмънт "Йордан Захариев", гр. Kюстендил;

- Антон Валентинов Станков, Професионална гимназия по икономика и мениджмънт "Йордан Захариев", гр. Kюстендил;

- Наталия Стефанова Узунска, Професионална гимназия по икономика "Иван Илиев", гр. Благоевград.

На четвърто място са класирани 4 ученици:

- Гюлназие Исмаил Юсуф, Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги "Атанас Буров", гр. Силистра;

- Ивета Мехмедова Молова, Професионална гимназия по икономика и туризъм ,"Алеко Константинов‘", гр. Велинград;

- Аксела Мустафа Добринишка, Професионална гимназия по икономика и мениджмънт "Йордан Захариев", гр. Kюстендил;

- Мила Георгиева Йорданова, Професионална гимназия по икономика и мениджмънт "Йордан Захариев", гр. Kюстендил.

На пето място са класирани 5 ученици:

- Ивета Красимирова Николова, Професионална гимназия по икономика и мениджмънт "Йордан Захариев", гр. Kюстендил;

- Гамзе Исмаил Юсуф, Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги "Атанас Буров", гр. Силистра;

- Весела Кирилова Панева, Неврокопска професионална гимназия "Димитър Талев", гр. Гоце Делчев;

- Йордан Богданов Петров, Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги "Атанас Буров", гр. Силистра;

Ивана Иванова Малинова, Неврокопска професионална гимназия "Димитър Талев", гр. Гоце Делчев.

Честито на победителите!

aiub_34ab9_47207828_524734557936770_8417883729745149952_n[2].jpg

Участниците в заключителния етап на Националния конкурс по счетоводство

Галерия снимки от Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство ...