Асоциация на икономическите училища в България

Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс

вторник, 20 февруари 2018 18:42

На 12 февруари 2018 г. на тържествена церемония под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев в зала "Тържествена" на УНСС бяха наградени победителите в Националното състезание по икономикс.

aiub_31451_DSC_0093.JPG

Поздрав от ректора на УНСС

aiub_4d73f_DSC_0104.JPG

Участниците в тържествената церемония

aiub_31451_DSC_0106.JPG

Участниците в тържествената церемония

На събитието присъстваха Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, г-жа Емилия Иванова, член на Координационния съвет на Асоциацията на икономическите училища в България и директор на Националната-търговско банкова гимназия - София, учители от училищата-членове на Асоциацията на икономическите училища в България.

Церемонията по тържествено награждаване на победителите беше официално открита от проф. Даниела Фесчиян.

Победителите в Националното състезание бяха поздравени от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Той подчерта, че по решение на Академичния съвет на УНСС на всички тях се признава оценка "Отличен" 6 за кандидатстудентския изпит в поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси" за учебната 2018/2019 г. и 2019/2020 г., в зависимост от това дали сега са в ХІ или ХІІ клас. Проф. Статев припомни, че УНСС е с водещи количествени и качествени показатели сред висшите училища в България и Югоизточна Европа.

aiub_31451_DSC_0045.JPG

Проф. Статев

 Първа получи сертификата си отличничката Никол Бориславова Борисова.

aiub_31451_DSC_0118.JPG

Проф. Статев връчва сертификата на Никол Борисова

Сертификати връчиха доц. Славова, проф. Фесчиян, доц. Йотова и г-жа Иванова.

aiub_7c04d_DSC_0175.JPG

Доц. Славова връчва сертификата на победител в Националното състезание

aiub_7c04d_DSC_0245.JPG

Проф. Фесчиян

aiub_7c04d_DSC_0224.JPG

Доц. Йотова връчва сертификата на победителка в Националното състезание

aiub_0ada4_DSC_0260.JPG

Г-жа Иванова връчва сертификата на победител в Националното състезание

aiub_0ada4_DSC_0299.JPG

Проф. Фесчиян връчва сертификата на победител в Националното състезание

По време на церемонията беше отбелязан и рожден ден на средношколец-отличник.

aiub_7c04d_DSC_0189.JPG

Рожденникът отлиник

Бъдещите студенти на УНСС се снимаха за спомен пред паметника на проф. Бобчев.

aiub_0ada4_DSC_0315.JPG

Пътят към успеха минава през УНСС!

 

Галерия снимки от Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националнот ...