Асоциация на икономическите училища в България

Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство

петък, 15 декември 2017 15:07

На 15 декември 2017 г. на тържествена церемония под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев в зала „Тържествена“ на УНСС бяха наградени победителите в Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство. На събитието присъстваха ректорът на УНСС проф д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, г-жа Емилия Иванова, член на Координационния съвет на Асоциацията на икономическите училища в България и директор на Националната търговско-банкова гимназия-София, г-жа Аладжемова – отговорен редактор в Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл”, преподаватели от УНСС и учители от училищата-членове на Асоциацията на икономическите училища в България.

aiub_9c0cc_DSC_0054.JPG 

Проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Миланка Славова, проф. д-р Даниела Фесчиян, г-жа Емилия Иванова и г-жа Аладжемова

Тържествената церемония беше открита от проф. д-р Даниела Фесчиян.

aiub_9c0cc_DSC_0007.JPG

Проф. Фесчиян открива Тържествената церемония по връчване на сертификатите

Победителите в двата конкурса бяха поздравени от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Той подчерта, че на всички тях се признава оценка „Отличен“ 6 за кандидатстудентския изпит в поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол“ за учебната 2018/2019 г.

aiub_9c0cc_DSC_0034.JPG

Ректорът поздравява победителите в двата конкурса

Проф. Статев очерта новите хоризонти и големите възможности, които очакват победителите от двете състезания – бъдещите студенти на УНСС.

Победителите бяха поздравени от г-жа Емилия Иванова.

aiub_d0255_DSC_0146.JPG 

Г-жа Емилия Иванова

Поздрав към средношколците отправи г-жа Аладжемова.

aiub_d0255_DSC_0162.JPG

Г-жа Аладжемова

aiub_9c0cc_DSC_0121.JPG

Проф. Статев връчва сертификата на Красимира Йорданова, получила максималния брой от 240 точки в Националното състезание по финанси и счетоводство

aiub_d0255_DSC_0210.JPG

Доц. Миланка Славова връчва сертификата на победител

aiub_0848f_IMG_0604.jpg

Проф. Фесчиян връчва сертификата на победител

aiub_05c64_IMG_0574 (1).jpg

Г-жа Емилия Иванова връчва сертификата на победителка

aiub_d0255_DSC_0174.JPG

Г-жа Аладжемова връчва грамота на победителка в Националния конкурс по счетоводство

aiub_9c0cc_DSC_0021.JPG

Участници в Тържествената церемония

aiub_d0255_DSC_0255.JPG

Пътят към успеха минава през УНСС!


Галерия снимки от Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Национални ...