Асоциация на икономическите училища в България

Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство

събота, 02 декември 2017 10:14

На 2 декември 2017 г. в Голяма конферентна зала на УНСС се проведе заключителният етап на  XIX-я Национален конкурс по счетоводство за средношколци. Най-нетърпеливите заеха местата си още в 8.30 ч.

aiub_98966_5.jpg

Състезателите заеха местата си

Проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" откри Националния конкурс и представи участниците в него.

aiub_98966_9.jpg

Проф. д-р Даниела Фесчиян -  зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, г-н Бъчваров - Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл”, съорганизатор на конкурса, г-жа Аладжемова - Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл”, г-жа Христова - дипломиран експерт-счетоводител, ИДЕС - съорганизатор на конкурса, гл.ас. д-р Атанаска Филипова - преподавател в катедра "Счетоводство и анализ"

Проф. Фесчиян поздрави участниците от името на ректорското ръководство на УНСС и им пожела успех. Тя изрази благодарност към учителите на средношколците за добрата подготовка и високите резултати на техните възпитаници. По време на състезанието участниците бяха приветствани от проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра "Счетоводство и анализ".

 aiub_98966_8.JPG

Проф. Фесчиян поздравява участниците в конкурса

Състезаваха се 42 ученици от 14 професионални гимназии - членове на Асоциацията на икономическите училища в България. В продължение на 3 астрономически часа учениците решаваха счетоводни задачи.

aiub_98966_2.jpg

Пътят към успеха минава през УНСС!

 aiub_98966_3.jpg

 По време на състезанието

 aiub_98966_4.jpg

По време на състезанието

На първите пет места са класирани 21 ученици. Според приетия регламент на всички тях се признава оценка „отличен 6.00” за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в Университета за национално и световно стопанство за поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол” за учебната 2018-2019 г.

Победители в конкурса са:

На първо място са класирани 2 ученици:

- Беатрис Василева Василева от Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев” – Благоевград

- Мария-Луиза Стефанова Симеонова от Национална търговска гимназия – Пловдив

На второ място са класирани 4 ученици:

- Анастасия Петрова Войнишка от Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев” – Благоевград

- Лъчезар Георгиев Чорбаджиев от Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев” – Благоевград

- Александър Красимиров Грозданов от Национална търговска гимназия – Пловдив

- София Николаева Понева от Национална търговска гимназия – Пловдив

На трето място са класирани 6 ученици:

- Габриела Кирилова Муртова от Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев” – Благоевград

- Румен Яворов Педов от Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев” – Благоевград

- Бетина Ивова Цанева от Старопрестолна професионална гимназия по икономика – Велико Търново

- Мая Багрянова Парова от Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов” – Велинград

- Мариан Анатолиев Маринов от Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” – Видин

- Христиана Павлова Иванова от Национална търговска гимназия – Пловдив

На четвърто място са класирани 4 ученици:

- Бонка Цанкова Иванова от Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – Варна

- Сузана Мигленова Юрукова от Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов” – Велинград

- Сълза Момчилова Арнаудова от Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов” – Велинград

- Момчил Йорданов Йорданов от Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ – Свищов

На пето място са класирани 5 ученици:

- Антонина Михайлова Митева от Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ – Силистра

- Есин Шевал Шукри от Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ – Силистра

- Михаил Бориславов Червенков от Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“ – Смолян

- Лора Ивайлова Иванова от Национална търговско-банкова гимназия – София

- Надя Кирилова Кирилова от Национална търговско-банкова гимназия – София

Честито на победителите!

Връчването на сертификатите на победителите в Националния конкурс по счетоводство под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев ще се състои на 15 декември 2017 г. от 12 ч. в зала "Тържествена" на УНСС.

Галерия снимки от Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство ...