Асоциация на икономическите училища в България

Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс

четвъртък, 16 февруари 2017 18:45

На 16 февруари 2017 г. на тържествена церемония под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев в зала "Тържествена" на УНСС бяха наградени победителите в Националното състезание по икономикс. На събитието присъстваха Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение и зам.-ръководител на катедра "Икономикс", проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, г-жа Емилия Иванова, член на Координационния съвет на Асоциацията на икономическите училища в България и директор на Националната-търговско банкова гимназия - София, учители от училищата-членове на Асоциацията на икономическите училища в България.

В началото на тържествената церемония участниците изслушаха националния, европейския и студентския химн.

aiub_6edde_DSC_0007.JPG

В зала "Тържествена" на УНСС

Церемонията по тържествено награждаване на победителите беше официално открита от проф. д-р Даниела Фесчиян. Проф. Фесчиян представи участниците в церемонията и поздрави победителите за постигнатите високи резултати в Националното състезание. Тя отбеляза, че това е най-масовото Национално състезание, съвместно проведено от Университета за национално и световно стопанство и Асоциацията на икономическите училища в България.

aiub_6edde_DSC_0041.JPG

Проф. д-р Даниела Фесчиян откри тържествената церемония

Победителите в Националното състезание бяха поздравени от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Той подчерта, че по решение на Академичния съвет на УНСС на всички тях се признава оценка "Отличен" 6 за кандидатстудентския изпит в поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси". Проф. Статев подчерта, че нашият университет е с водещи количествени и качествени показатели сред висшите училища в България и Югоизточна Европа.

aiub_6edde_DSC_0101.JPG

Ректорът на УНСС поздравява победителите в Националното състезание

От името на ръководството на катедра "Икономикс" доц. д-р Стела Ралева поздрави победителите в Националното състезание. Тя представи пред тях специалностите, в които се обучават студентите от катедра "Икономикс" в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър". 

aiub_6edde_DSC_0164.JPG

Доц. д-р Стела Ралева поздравява победителите в Националното състезание

Победителите в Националното състезание по икономикс получиха своите сертификати лично от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и доц. д-р Стела Ралева.

aiub_6edde_DSC_0215.JPG

Проф. Стати Статев връчва сертификат на победител в Националното състезание

aiub_6edde_DSC_0451.JPG

В края на церемонията всички участници си направиха много снимки за спомен

aiub_83297_DSC_0457.JPG

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Даниела Фесчиян и доц. д-р Стела Ралева с победителите - нашите бъдещи студенти пред паметника на основателя и първи ректор на УНСС проф. Стефан Бобчев


Галерия снимки от Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националнот ...