Асоциация на икономическите училища в България

Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство

събота, 03 декември 2016 18:51

На 3 декември 2016 г. в Голяма конферентна зала на УНСС се проведе заключителният етап на Националния конкурс по счетоводство за средношколци. Най-нетърпеливите заеха местата си още в 8.30 ч.

aiub_3feed_2016-12-03-1.JPG

Състезателите заеха местата си

Проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" откри Националния конкурс и представи участниците в него.

aiub_3feed_2016-12-03-2.JPG

Проф. д-р Даниела Фесчиян открива Националния конкурс: доц. д-р Миланка Славова -  председател на Асоциацията на икономическите училища в България и зам. ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, проф. д-р Даниела Фесчиян -  зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ", г-н Бъчваров - Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл”, съорганизатор на конкурса, г-жа Крайчева - Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл”, г-жа Христова - дипломиран експерт-счетоводител, ИДЕС - съорганизатор на конкурса, д-р Борислав Боянов - асистент в катедра "Счетоводство и анализ"

Доц. д-р Миланка Славова, председател на Асоциацията на икономическите училища в България и зам. ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение поздрави участниците от името на ректорското ръководство на УНСС и им пожела успех.

aiub_3feed_2016-12-03-3.JPG

Доц. д-р Миланка Славова поздавява участниците в конкурса

Състезаваха се 36 ученика от 14 професионални гимназии - членове на Асоциацията на икономическите училища в България. В продължение на 3 астрономически часа учениците решаваха счетоводни задачи.

aiub_3feed_2016-12-03-4.JPG

На първите пет места са класирани 13 ученика. Според приетия регламент на всички тях се признава оценка „отличен 6.00” за успешно положен конкурсен изпит за кандидатстване в Университета за национално и световно стопанство за поднаправление „Финанси, счетоводство и контрол” за учебната 2017-2018 г.

Победители в конкурса са:

На първо място – Стефан Василев Василев от Национална финансово-стопанска гимназия – София.

На второ място – Калина Илиева Николова от Национална търговска гимназия – Пловдив.

На трето място – Стоилка Костадинова Янакиева от Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов” – Велинград.

На четвърто място са класирани четирима ученика:

Аксиния Александрова Йорданова от Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев” – Благоевград;

Спаска Тихомирова Тодорова от Старопрестолна професионална гимназия по икономика – Велико Търново;

Робърт Галинов Ананиев от Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“ – Кюстендил;

- Евгения Радкова Рубашка от Национална търговска гимназия – Пловдив.

На пето място са класирани шест ученика:

- Огняна Тодорова Боева от Старопрестолна професионална гимназия по икономика – Велико Търново;

Карина Вескова Меримчова от Професионална гимназия по икономика – Перник;

Йоана Пламенова Дошкова от Национална търговска гимназия – Пловдив;

- Ивайло Йорданов Ботев от Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети” – Русе;

Сиана Викторова Йорданова от Национална финансово-стопанска гимназия – София;

Милен Димитров Русев от Национална финансово-стопанска гимназия – София.

Преподавателите, подготвили 13-те най-добре представили се ученици на заключителен етап на конкурса, са:

- Станимира Георгиева Петрушкова от Национална финансово-стопанска гимназия – София;

- Димитър Дончев Тенев от Национална търговска гимназия – Пловдив;

- Петър Венков Веселинов от Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов” – Велинград;

- Наташа Кирилова Манова от Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев” – Благоевград;

- Ана Маркова Георгиева от Старопрестолна професионална гимназия по икономика – Велико Търново;

- Диляна Спасова Боева от Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“ – Кюстендил;

- Симона Антонова Кирилова-Димитрова от Професионална гимназия по икономика – Перник;

- Боряна Марчева Илчева от Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети” – Русе.

Класиране на професионални гимназии - участници в състезанието:

І място – Национална търговска гимназия – Пловдив, представена от:

Ученици:

- Калина Илиева Николова

- Йоана Пламенова Дошкова

- Евгения Радкова Рубашка

Преподавател: Димитър Дончев Тенев

ІІ място – Национална финансово-стопанска гимназия – София, представена от:

Ученици:

- Стефан Василев Василев

- Сиана Викторова Йорданова

- Милен Димитров Русев

Преподавател: Станимира Георгиева Петрушкова

ІІІ място – Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев” – Благоевград, представена от:

Ученици:

- Рени Крумова Езекилова

- Аксиния Александрова Йорданова

- Виолина Георгиева Григорова

Преподавател: Наташа Кирилова Манова

Честито на победителите!

Връчването на сертификатите на победителите в Националния конкурс по счетоводство под патронажа на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев ще се състои на 15 декември 2016 г. от 14 ч. в зала "Тържествена" на УНСС.Галерия снимки от Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство ...