Асоциация на икономическите училища в България

Национално състезание по икономикс - 10.02.2024 г.

събота, 12 ноември 2022 9:46 /
Начало:
събота, 10 февруари 2024 13:00
Край:
събота, 10 февруари 2024 16:00
Място:
УНСС - Корпус К - Изследователски център 1
Подробности:

Националното състезание по икономикс ще бъде проведено на 10.02.2024 г. от 13 ч. в Изследователски център 1 в корпус "К" на УНСС.

Моля следете входящите номера и началния час, който е посочен към тях.

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИКОНОМИКС