12-та международна конференция на младите учени

Обновено: сряда, 13 юли 2016 20:01

Начало

ДВАНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ

 

ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: НАУКА И БИЗНЕС”

 

Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

 

Финансово-счетоводен факултет

 

11 ноември 2016 г., София, УНСС