12-та международна конференция на младите учени

Обновено: сряда, 13 юли 2016 19:04

Програмен съвет

Проф. д-р Снежана Башева – Председател на Програмния комитет, Декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС и Ръководител на катедра „Счетоводство и анализ” на УНСС

Проф. д-р Джанфранко Каподальо – Катедра по мениджмънт, Университет на гр. Болоня, Италия

Проф. д-р Марио Печарич - Факултет по икономика, Университет на гр. Сплит, Република Хърватска

Проф. д-р А.А. Нестуля – Ректор на Полтавския университет по икономика и търговия, Украйна

Проф. д.е.н. Божидарник Тарас Викторович – Декан на Бизнес факултета, Луцки национален технически университет, Украйна

Доц. д-р Григорий Вазов – Ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София

Проф. д-р Огнян Симеонов – Ръководител на катедра „Финансов контрол”, УНСС

Доц. д-р Пресияна Ненкова – Ръководител на катедра „Финанси”, УНСС

Георги Бисерински – Изпълнителен директор на „Инвестор.БГ“ АД