12-та международна конференция на младите учени

Обновено: сряда, 13 юли 2016 19:23

За конференцията

Конференцията се провежда от Финансово-счетоводния факултет на УНСС в съорганизаторство със следните водещи международни и национални университети:

-          Университет на гр. Болоня, Италия;

-          Университет на гр. Сплит, Факултет по икономика, Република Хърватска;

-          Полтавски университет по икономика и търговия, Украйна;

-          Луцки национален технически университет, Украйна;

-          Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София

-          „Инвестор.БГ“ АД.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване

2.. Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол

3. Изследвания и наука, изследователска и развойна дейност, връзка „наука – бизнес“, иновации, конкурентоспособност, управление на проекти

4. Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб

 

 

Работни езици на конференцията

  • Български
  • Английски
  • Руски

Място на провеждане на конференцията

УНСС

Студентски град „Хр. Ботев”, Бул. „8 декември”

София 1700