12-та международна конференция на младите учени

Обновено: понеделник, 26 септември 2016 20:46

Организационен комитет

Доц. д-р Силвия Трифонова – Председател на Организационния комитет и Председател на Общото събрание на Финансово-счетоводния факултет на УНСС

Доц. д-р Румяна Пожаревска – Зам.-председател на Организационния комитет и Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС

Проф. Сергий Харкуша – Зам.-ректор по научната работа, доктор на техническите науки, Полтавски университет по икономика и търговия, Украйна

Проф. к.е.н. Садовская Ирина Борисовна – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Луцки национален технически университет, Украйна

Проф. д-р Маргарита Александрова – Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС

Доц.д-р Олег Димов – Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС

Доц. д-р Гергана Михайлова-Борисова – Зам.-ръководител на катедра „Финанси”, УНСС

Доц. д-р Жеко Милев – Катедра „Финанси”, УНСС

Доц. д-р Камелия Савова – Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС

Доц. д-р Теодора Рупска – Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС

Доц. д-р Мариана Михайлова – Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС

Гл.ас. д-р Радостин Вазов – Изпълнителен директор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София

Гл.ас. д-р Михаил Мусов – Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС

Гл.ас. д-р Мария Маркова – Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС

Гл.ас. д-р Атанаска Филипова-Сланчева – Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС

Ас. д-р Йосип Вискович - Факултет по икономика, Университет на гр. Сплит, Република Хърватска

Докторант Ванина Дангърска – Катедра по мениджмънт, Университет на гр. Болоня, Италия

Ас. д-р Милена Ковачевич – Катедра „Финанси”, УНСС

Ас. д-р Дияна Металова – Катедра „Финанси”, УНСС

Ас. д-р Борислав Боянов – Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС

Свилен Колев – докторант, катедра „Финанси”, УНСС

Кирил Башикаров – докторант, катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС

Кирил Митов – докторант, катедра „Финансов контрол”, УНСС

Николай Алдимиров – докторант, катедра „Финансов контрол”, УНСС

Емилия Стоименова – началник сектор, Финансово-счетоводен факултет на УНСС

Гл.ас. д-р Аглика Кънева – Организационен секретар на конференцията, катедра „Финанси”, УНСС