11-та международна научна конференция на младите учени

Обновено: петък, 17 юли 2015 17:09

Организационен комитет


Доц. д-р Силвия Трифонова – Председател на Организационния комитет и Председател на Общото събрание на Финансово-счетоводния факултет на УНСС

Доц. д-р Румяна Пожаревска – Зам.-председател на Организационния комитет и Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС

Проф. О.О. Карпенко – Зам.-ректор по научната работа и международните отношения на Полтавския университет по икономика и търговия, Украйна

Проф. к.е.н. Садовская Ирина Борисовна – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Луцки национален технически университет, Украйна

Проф. д-р Маргарита Александрова – Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС

Доц.д-р Олег Димов – Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС

Доц. д-р Росица Иванова – Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС

Доц. д-р Теодора Рупска – Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС

Доц. д-р Мариана Михайлова – Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС

Гл.ас. д-р Радостин Вазов – Изпълнителен директор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София

Ас. д-р Йосип Вискович - Факултет по икономика, Университет на гр. Сплит, Република Хърватска

Докторант Ванина Дангърска – Катедра по мениджмънт, Университет на гр. Болоня, Италия

Ас. д-р Милена Ковачевич - Катедра „Финанси”, УНСС

Д-р Борислав Боянов – Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС

Мартин Танчев – докторант, УНСС

Николай Кацарски – докторант, УНСС

Ясен Даскалов – докторант, УНСС

Ас. д-р Аглика Кънева – Организационен секретар на конференцията, катедра „Финанси”, УНСС