11-та международна научна конференция на младите учени

Обновено: петък, 17 юли 2015 17:12

За конференцията


ЕДИНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ

 

ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ”

 

Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

 

Финансово-счетоводен факултет

 

15 декември 2015 г., София, УНСС


Конференцията се провежда от Финансово-счетоводния факултет на УНСС в съорганизаторство със следните водещи международни и национални университети:

-          Университет на гр. Болоня, Италия;

-          Университет на гр. Сплит, Факултет по икономика, Република Хърватска;

-          Полтавски университет по икономика и търговия, Украйна;

-          Луцки национален технически университет, Украйна;

-          Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София.ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване

2.. Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол

3. Мениджмънт, маркетинг и предприемачество, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България и в ЕС

  


Работни езици на конференцията

Български, английски и руски