11-та международна научна конференция на младите учени

Обновено: петък, 17 юли 2015 17:27

Контакти


АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Ас. д-р Аглика Кънева

Организационен секретар на конференцията

Мобилен тел.: +359885285954

E-mail: mladiucheni2015@unwe.bg   

Финансово-счетоводен факултет, кабинет 2026

Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

Студентски град „Хр. Ботев”, Бул. „8 декември”

София 1700