11-та международна научна конференция на младите учени

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 17 юли 2015 17:09

Важни дати


15 септември 2015 г.

- Краен срок за подаване на онлайн заявка за участие в конференцията на следния адрес: http://www.unwe.bg/11icys/bg/forms/render/3

 

15 октомври 2015 г.

- Краен срок за изпращане на доклада (оформен съгласно изискванията) на следния адрес: http://www.unwe.bg/11icys/bg/forms/render/3  

- Краен срок за заплащане на таксата за участие в конференцията. Заплащането се извършва на касата на УНСС или чрез банков превод.

 

 

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ (ЗА ВЪНШНИ УЧАСТНИЦИ):

Таксата за правоучастие в конференцията за външни лица е 120.00 (сто и двадесет) лв. (с ДДС) за български участници.

Таксата за правоучастие в конференцията за чуждестранни участници е 50.00 (петдесет) евро.

Таксата се заплаща на касата в УНСС или по следната банкова сметка на УНСС:

 

 

Банка: БНБ

BIC на БНБ: BNBGBGSD

IBAN: BG03BNBG96613100174601.

Основание на плащането: “Такса за правоучастие в 11-та конференция на младите учени”.