Конференция, организирана по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: сряда, 30 октомври 2019 11:25

Контакти

E-mail: 100accounting@unwe.bg

E-mail: schetov@unwe.bg

Финансово-счетоводен факултет

УНСС, Студентски град „Хр. Ботев”, Бул. „8 декември”

София 1700

Актуална информация за конференцията се публикува на интернет страницата на конференцията:

https://www.unwe.bg/100accounting