Конференция, организирана по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 20 септември 2019 8:38

Програма

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

на тема

"ПРИНОСИТЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ИКОНОМИЧЕСКАТА НАУКА“

КОНФЕРЕНЦИЯТА Е  ПОСВЕТЕНА НА 100-НАТА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КАТЕДРА „СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ"

от 9.30 ч. до 10.00 ч. - Регистрация на участниците

от 10.00 ч. до 11.00 ч. - Откриване на Конференцията

от 11.00 ч. до 12.30 ч. - Представяне на пленарни доклади

от 13.30 ч. до 17.00 ч. - Представяне на доклади по секции

17 ч. - Закриване на Конференцията

18 ч. - Коктейл в стол-ресторанта на УНСС