Конференция, организирана по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 13 февруари 2020 10:02

Програмен съвет

Проф. д-р Стоян Стоянов – почетен председател, почетен ръководител на ръководител на катедра „Счетоводство и анализ”, заслужил професор на УНСС;

Проф. д-р Снежана Башева – председател, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ” и декан на Финансово-счетоводния факултет, УНСС;

Проф. д-р Даниела Фесчиян – член, заместник-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС;

Проф. д-р Румяна Пожаревска – член, председател на Общото събрание на Финансово-счетоводния факултет, УНСС.