Библиотека на УНСС

Пробен достъп до база данни Emerald Insight

сряда, 02 октомври 2019 17:18

Пробен достъп до  на база данни 

Библиотеката на УНСС предоставя пробен достъп до Emerald Insight - база данни, съдържаща над 1 650 качествени реферирани електронни книги, разпределени в 9 предметни области, сред които:

  • Счетоводство & икономика                                          Research zone
  • Бизнес & стратегии                                                        'How to' guides
  • Културни изследвания
  • Управление на образованието
  • Управление на околната среда
  • Туризъм & отдих
  • Маркетинг & връзки с обществеността
  • Социология
  • Обществена политика
  • Обучение & развитие

90% от сериите в колекцията имат томове, индексирани в Scopus.

Период на достъп: 01 октомври 2019 - 31 октомври 2019.
Адрес: www.emerald.com/insight

Галерия снимки от Пробен достъп до база данни Emerald Insight ...