Резултати от търсене за проф. д-р Веселка Павлова

Страници

8 results found
Правила за провеждане на защита на магистърска теза в катедра „Икономика на туризма“ 14.11.2017 г. ... проф. д-р Веселка Павлова     Правила  за провеждане на защита на магистърска теза в ОКС „магистър“ на катедра „Икономика на туризма“     Обучението на студентите от ...
Новини 22.5.2017 г. ... към участниците поднесе проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Тя изтъкна значимостта на инициативата като реално изпълнение на рамковия договор университета и ICAEW. Предизвикателство за ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (МАГИСТЪРСКА ТЕЗА) В ОКС „МАГИСТЪР“ 18.1.2016 г. ... . д-р Веселка Павлова   ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (МАГИСТЪРСКА ТЕЗА) в ОКС „МАГИСТЪР“ НА КАТЕДРА  „ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА“    I ...
Проекти по ОП Развитие на човешките ресурси на ЕСФ 10.7.2020 г. ... и успешна професионална реализация проф. д-р Веселка Павлова Катедра: Статистика и иконометрия 11.11.2012 11.04.2014   4. BG051РО001-3.1.08-0031 Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление на ...
Редакционен съвет 24.9.2012 г. ... . д.ик.н. Христо Първанов проф. д-р Веселка Павлова проф. д-р Емилия Миланова проф. д-р Златка Сукарева проф. д-р Йорданка Йовкова проф. д-р Марин Паунов проф. д-р Петко Тодоров доц. д-р Вяра Стоилова доц. д-р Димитър ...
Срещи с ръководствата на факултетите по професионални направления и потоци 13.9.2012 г. ... зала 2006    -  проф. д-р Веселка Павлова Поднаправление “Финанси, счетоводство и контрол”: Поток 920           -      зала 2006    -  проф. д-р Веселка ...
Университетски проекти 15.5.2017 г. ... в българското общество” проф. д-р Веселка Павлова /катедри: “Статистика и иконометрия” и “Социология”/ 2011 2012   2013 г.     № по ред   №  на сключения ...
История 16.1.2020 г. ... . д.ик.н. Пламен Мишев проф. д-р Йорданка Владимирова проф. д-р Веселка Павлова доц. д-р Добромир Тодоров доц. д-р Марчо Марков проф. д.ик.н. Валентин Кисимов Председател на Общото събрание:  проф. д-р Любен Караниколов проф. д-р Благой Колев Председател на Контролния съвет:  доц. д-р Божана ...