Резултати от търсене за Валери Дикльовски

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

18 results found
Регламент за провеждане на Националното състезание по приложна информатика и статистика 2019/2020 уч.г. 3.10.2019 г. ... и комуникации“, УНСС Валери Дикльовски – директор на дирекция „Информационни технологии“, УНСС Марияна Филипова - помощник-директор НТГ Пловдив Десислава Митева - главен учител НТБГ София Владка Маринова - старши ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс 2019/2020 уч.г. 10.2.2020 г. ... - помощник-директор на НТБГ Валери Дикльовски – директор на дирекция „Информационни технологии“ Саша Петрова Спасова - страши учител НТБГ  Недялка Атанасова Диева - стараши учител НТБГ Димитрина Райкова - главен ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по финанси и счетоводство за 2019/2020 уч.г. 3.10.2019 г. ... от катедра "Финанси" Валери Дикльовски – директор на дирекция „Информационни технологии“ Десислава Милева - главен учител "Информатика и информационни технологии" НТБГ Добринка Нанчева - старши учител по счетоводство ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по приложна информатика и статистика 2018/2019 уч.г. 19.2.2019 г. ... , УНСС Валери Дикльовски – директор на дирекция „Информационни технологии“, УНСС Виолет Маринова – в.и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти“, УНСС Марияна Филипова - помощник-директор ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... на НТБГ Валери Дикльовски – директор на дирекция „Информационни технологии“ Виолет Маринова – в.и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти“ Саша Петрова Спасова - страши учител ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство за 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... от катедра "Финанси" Валери Дикльовски – директор на дирекция „Информационни технологии“ Виолет Маринова – в.и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти“ Десислава Милева - главен учител "Информатика и ...
Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика 24.10.2017 г. ... , УНСС Валери Дикльовски – директор на дирекция „Информационни технологии“, УНСС Виолет Маринова – в.и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти“, УНСС Марияна Филипова - помощник-директор ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 16.1.2018 г. ... на НТБГ Валери Дикльовски – директор на дирекция „Информационни технологии“ Виолет Маринова – в.и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти“ Саша Петрова Спасова - страши учител ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 5.12.2017 г. ... от катедра "Финанси" Валери Дикльовски – директор на дирекция „Информационни технологии“ Виолет Маринова – в.и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти“ Десислава Милева - главен учител "Информатика и ...
Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика 23.10.2016 г. ... , УНСС Валери Дикльовски – директор на дирекция „Информационни технологии“, УНСС Виолет Маринова – в.и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти“, УНСС Марияна Филипова - помощник-директор ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 23.10.2016 г. ... Дикльовски – директор на дирекция „Информационни технологии“ Виолет Маринова – в.и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти“ Саша Петрова Спасова - страши учител ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 23.10.2016 г. ... от катедра "Финанси" Валери Дикльовски – директор на дирекция „Информационни технологии“ Виолет Маринова – в.и.д. ръководител отдел „Кандидат-студенти“ Десислава Милева - главен учител "Информатика и ...
Регламент на Национално състезание по приложна информатика 18.3.2020 г. ... и комуникации“, УНСС Валери Дикльовски – директор на дирекция „Информационни технологии“, УНСС Инж. Любица Димитрова – отговорен учител за специалност “Системно програмиране“ в СПГЕ „Джон Атанасов“ Инж. ...
Ръководни органи на националното състезание по приложна информатика и статистика за учебна 2015/2016 15.2.2016 г. ... и комуникации“, УНСС Валери Дикльовски – директор на дирекция „Информационни технологии“, УНСС Виолет Маринова – ръководител отдел „Кандидат-студенти“, ...
Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика 15.2.2016 г. ... и комуникации“, УНСС Валери Дикльовски – директор на дирекция „Информационни технологии“, УНСС Виолет Маринова – ръководител отдел „Кандидат-студенти“, УНСС Марияна Филипова - помощник-директор НТГ ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 23.10.2015 г. ... преподавател от катедра "Финанси" Валери Дикльовски – директор на дирекция „Информационни технологии“ Виолет Маринова – ръководител отдел „Кандидат-студенти“ Десислава Милев - главен учител "Информатика и информационни ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 20.1.2016 г. ... катедра “Икономикс” Валери Дикльовски – директор на дирекция „Информационни технологии“ Радостина Петрова – ръководител отдел „Кандидат-студенти“ Саша Петрова Спасова - страши учител НТБГ  Недялка ...
Дарители 30.7.2020 г. ... , сдружение "Асоциация банка на годината" Валери Дикльовски Валерия Велева Васил Лазаров Васил Крумов Петров Васил ст. Петков Васил Цанов Велин Филипов, д.е.с. Веселин Петков Босаков Венелин Цачевски Византи Христов Виктор Владимиров Вълков Вихра Найденова Владимир ...

Събития

10 results found
Нов рекорд по брой на участниците в Националното състезание по приложна информатика и статистика 29.2.2020 г. ... на Центъра за компютърни иновативни системи, г-н Валери Дикльовски, директор на дирекция „Информационни технологии“, и г-жа Калина Гергова, зам.-директор на Националната търговско-банкова гимназия (на снимката долу). Проф. Фесчиян откри състезанието, представи участниците, ...
Нов рекорд по брой на участниците в Националното състезание по приложна информатика и статистика 29.2.2020 г. ... на Центъра за компютърни иновативни системи, г-н Валери Дикльовски, директор на дирекция „Информационни технологии“, г-жа Калина Гергова, зам.-директор на Националната търговско-банкова гимназия и преподаватели от училищата-членове на АИУБ. Открване на Националното състезание по приложна ...
Национално състезание по приложна информатика и статистика 28.3.2019 г. ... , г-н Нейчо Попов, зам.-директор на НТБГ, и г-н Валери Дикльовски, директор на дирекция „Информационни технологии“. Г-н Валери Дикльовски, доц. д-р Стела Ралева, проф. д-р Даниела Фесчиян, г-жа Емилия Иванова и г-н Нейчо Попов (отдясно на ляво) при ...
Национално състезание по приложна информатика и статистика 25.2.2019 г. ... , г-н Нейчо Попов, зам.-директор на НТБГ, и г-н Валери Дикльовски, директор на дирекция „Информационни технологии“. Г-н Валери Дикльовски, доц. д-р Стела Ралева, проф. д-р Даниела Фесчиян, г-жа Емилия Иванова и г-н Нейчо Попов (отдясно на ляво) при ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по приложна информатика и статистика 23.2.2019 г. ... на Националната търговско-банкова гимназия, г-н Валери Дикльовски, директор на дирекция „Информационни технологии“, г-н Нейчо Попов, зам.-директор на Националната търговско-банкова гимназия.   На сминката от дясно наляво: доц. д-р Стела Ралева, проф. д-р Даниела Фесчиян, г-жа ...
И тази година рекорден брой участници в Националното състезание по икономикс 17.2.2019 г. ... на катедра „Икономикс“, г-н Валери Дикльовски, директор на дирекция „Информационни технологии“ Доц. д-р Миланка Славова (на снимката горе) поздрави участниците от името на ректорското ръководство и изрази убеденост, че голяма част от тях ще се ...
Национално състезание по икономикс 16.2.2019 г. ... на катедра „Икономикс“, г-н Валери Дикльовски, директор на дирекция „Информационни технологии“, г-жа Емилия Иванова, член на Координационния съвет на АИУБ и директор на Националната търговско-банкова гимназия, и преподаватели по икономикс от състезаващите се ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по икономикс 16.2.2019 г. ... на катедра „Икономикс“, г-н Валери Дикльовски, директор на дирекция „Информационни технологии“ и преподаватели по икономикс от състезаващите се професионални гимназии.   Откриване на първия етап от състезанието Откриване на втория етап на ...
Центърът за дигитализация събира книжното наследство на УНСС 20.2.2018 г. ... по осъществяването му бяха представени от Валери Дикльовски, директор на дирекция „Информационни технологии“. Той посочи, че интегрираната информационна система за дигитализиране на библиотечния фонд на УНСС е изцяло финансирана от университета, стойността й (200 хил. лв. без ...
Центърът за дигитализация събира книжното наследство на УНСС 1.11.2012 г. ... по осъществяването му бяха представени от Валери Дикльовски, директор на дирекция „Информационни технологии“. Той посочи, че интегрираната информационна система за дигитализиране на библиотечния фонд на УНСС е изцяло финансирана от университета, стойността й (200 хил. лв. без ДДС) е 5-10 ...

Предстоящо

0 results found

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене