Резултати от търсене за Библиотека

Университетски подсайтове

Библиотека на УНСС
УНСС библиотека

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

37 results found
Сътрудничество със Световната организация по интелектуална собственост 1.3.2019 г. ... .bg , iskrenk@unwe.bg Библиотека-депозитар на СОИС / WIPO depository library  ИТИБ е със статут „библиотека-депозитар на СОИС“  и като такава получава екземпляр от всички актуални изследвания и публикации на СОИС. Всички издания са достъпни на хартиен ...
Издания на СОИС 10.7.2019 г. ... е със статут „библиотека-депозитар на СОИС“  и като такава получава екземпляр от всички актуални изследвания и публикации на СОИС. Всички издания са достъпни на хартиен носител в Библиотеката на УНСС и на електронен носител в ИТИБ. Списък с изданията на ...
Изследователски и образователни проекти 28.2.2019 г. ... и дейността на университетската библиотека, университетското издателство, университетския архив, изследователски центровете на УНСС и др. - ръководител или член на работните колективи;  бизнеспроекти, програми за финансово оздравяване и преструктуриране на:  ...
Научни публикации в периодика 12.3.2019 г. ... отдаване под наем на произведения”, сп. „Библиотека”, НБ ”Св.Св. Кирил и Методи”, бр.4, 2008, стр.48-51 (9,2 ст.м.стр.); Борисова, Вл., „Авторските възнаграждения като средство за финансиране на българската култура”, сп. Търговско право”, изд. „Търговско право ООД”, бр.3, 2008, стр ...
Периодични издания 28.6.2019 г. ... периодика През 2019 година Библиотеката при УНСС ще получава по абонамент следните български печатни  периодични издания: Изданията са подредени и се ползват на място в читалня „Периодичен печат“, намираща се на втория етаж на библиотеката ...
Стоян Гигов, отдел "финансово-счетоводен", административна мобилност в Автономен университет, гр. Лисабон, Португалия 15.5.2018 г. ... характер: радио и тв студио, библиотека, галерия и др., с което се допълва нагледно разнообразието на предлаганите програми. Формата на собственост е частна и обемът на администриране е в много по-малък мащаб в сравнение с този в УНСС и съответно и структурата на ...
Мобилност с цел преподаване в Университет за приложни социални науки, Вилнюс, Литва 4.5.2018 г. ... ,  компютърни лаборатории, библиотека, бюфет и кътове за отдих, решени в съвременен архитектурен стил. Доц. Тошева изнесе кратък курс по приложна статистика със SPSS. Групата беше от чуждестранни студенти и студенти, които реализират мобилност по Еразъм. Лекциите ...
Българска периодика 15.2.2019 г. ... 2018 година Библиотеката при УНСС ще получава по абонамент следните български печатни  периодични издания: *Изданията са подредени и се ползват на място в читалня „Периодичен печат“, намираща се на втория етаж на библиотеката. *Заглавията от списъка ...
Държавен изпит 13.7.2020 г. ... .09.2020 г. от 9.00 ч. в Тестовия център, библиотека зала 1 и библиотека зал 2           Извънредна поправителна февруари/март     ВНИМАНИЕ: Всички студенти трябва да са пред Тестовия център , ...
Акценти 22.7.2020 г. ... в България (ИВОБ) дари на университетската библиотека книгите International Professional Practices Framework (IPPF), CIA Exam Practice Questions – Certified Internal Auditor и Internal Auditing: Assurance & Advisory Services, които са издание на Глобалния институт на ...
Специализирана библиотека 22.3.2016 г. ... процес на ...
Форми на обучение 7.1.2016 г. ... сектор. УНСС разполага с богата ресурсна библиотека с литература по всички дисциплини, които се изучават в магистърските специалности. В библиотеката е оборудвана и компютърна зала.      Същност и предимства на дистанционната форма на обучение: Дистанционната ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... , научно и творческо израстване и достъп до библиотеката на УНСС; 3. да завърши обучението си в съкратени срокове, при условията на този правилник; 4. да се обучава ед­но­временно по две специалности в бакалавърска степен на висшето образование. Обучението по новата (втората) ...
Регионален център за дистанционно обучение 14.5.2018 г. ... аула със 120 места, 15 учебни зали с общо 674 места, библиотека и две компютърни зали. Аулата и залите разполагат със съвременно оборудване, в съответствие с изискванията за провеждане на висше образование. Обучението в РЦДО – Хасково се осъществява по учебни планове и програми, отговарящи на ...
Правилници 28.11.2018 г. ... за устройството и дейността на университетската библиотека на УНСС Правилник за вътрешния трудов ред и обслужване на читателите на университетската библиотека при ...
Календарен план-график за записване в трети курс след класиране по специалности 25.8.2016 г. ... за платена такса; печат от университетската библиотека. ...
Обща информация 4.3.2013 г. ... осигуряване Web Студент Библиотека Студентски съвет и други студентски организации Мобилност Междууниверситетски център за развитие на кариерата Институции Пътеводител на София и Студентски град ...
Библиотека 6.3.2013 г. ... В университетската библиотека - една от най-богатите библиотеки в страната, можете да намерите икономическа, управленска, юридическа и друга специализирана литература, както и безплатен достъп до електронна база данни от цял свят. Необходимо е да имате читателска карта ...
Онлайн услуги 14.3.2013 г. ... обучение Електронен каталог на университетската библиотека - http://catalogue.unwe.bg Е-библиотека - http://www.unwe.bg/library/bg/pages/2598/е-библиотека ...
Изберете УНСС 6.3.2019 г. ... , висококвалифицираните лектори, богатата библиотека, компютърната база, спортният комплекс, връзките с работодатели и други. Обучението при нас ви дава възможност да създадете полезни лични и бизнес контакти за цял живот.         Завършвайки образованието си тук ...
ДО 02-302 11.12.2012 г. ... лева. Очаквани резултати: Формиране на библиотека от специализирана литература, достъпна за преподаватели и студенти след приключване на проекта. Изготвяне на анализ на факторите, водещи до устойчивост на дефицита по текущата сметка Извършване на анализ за влиянието на ПЧИ върху дефицита по ...
Обявено е класирането по специалности след 2-ри курс 12.9.2013 г. ... документ за платена такса; печат от университетската библиотека; снимка (паспортен формат) - само за поднаправление "Икономика и бизнес". ...
Е-каталог 31.7.2017 г. ... Библиотека УНСС работи с автоматизирана система "АБ"на фирма "РС-ТМ" ООД. Въведена е закупената литература след 1986 г. Вход към електронен каталог » Инструкции за работа с електронния каталог можете да намерите ТУК. Интернет каталози на ...
Електронни ресурси 22.4.2020 г. ... на място в читалните зали на библиотеката. Повече информация относно електронните ресурси, както и консултация за ползването им, можете да получите от: Сектор „Справочно-библиографска дейност“ Библиотека, Етаж  1, ...
Често задавани въпроси 9.7.2012 г. ... да се регистрирам като читател на библиотеката?  Ако сте преподавател, служител или студент в УНСС читателска карта за библиотеката ще ви бъде издадена безплатно на входа на библиотеката, срещу студентска книжка, лична карта и актуална снимка. Колко време ...
Новини 3.8.2020 г. ... на Университетската библиотека благодари на любимия си директор за високия професионализъм, вдъхновение и човечност, направили общата ни работа удоволствие! Желаем и много здраве и дръзновение. БЛАГОДАРИМ! ЛЯТНО РАБОТНО ВРЕМЕ С ЧИТАТЕЛИ: от ...
Структура 15.7.2020 г. ... "Университетска библиотека и централен архив" В.И.Д. ДИРЕКТОР Иван Гюдуров E-mail: ivankir@unwe.bg Телефон: (02) 862 94 69, (02) 8195 264 Кабинет: 2095 Отдел "Библиотечни фондове и каталози" Отдел "Библиотечно и информационно ...
За нас 16.7.2020 г. ... библиотека получи статут на „библиотека - депозитар“ на Световната организация по интелектуална собственост. Началото на библиотеката при УНСС е поставено през 1923 г. като библиотека при Свободен университет за политически и стопански ...
История 3.9.2012 г. ... да се намерят в университетската библиотека) по редици въпроси, свързани с икономиката, управлението и организацията на фирмите (респ. иновации, инвестиции, системи за управление на човешките ресурси, мениджмънт и др.). Студентите от специалността вземат активно ...
Контакти 14.5.2016 г. ... "Университетска библиотека и централен архив" Директор   Станка Ценова Кабинет : 2095 Телефон : (02) 862 94 69 (02) 8195 264 E-mail : stankatz@unwe.bg ...
Услуги 9.4.2012 г. ... ресурси Библиотеката предоставя достъп на своите читатели до следните бази-данни: 1. EBSCO ( Business Source Premier; Academic Source Premier; Regional Business News; MasterFILE Premier; Newspaper Source; ERIC; Health Source: Nursing Academic ...
За библиотеката 8.10.2012 г. ... библиотека получи статут на „библиотека - депозитар“ на Световната организация по интелектуална собственост. Началото на библиотеката при УНСС е поставено през 1923 г. като библиотека при Свободен университет за политически и ...
Дарители 30.7.2020 г. ... на Библиотеката на Университета за национално и световно стопанство   I. Физически лица Адела Бозмарова - Петрова Аделина Михайлова Алека Александрова Стрезова Ангел Димов Ангел Павлов Андор Ласло Андрей Василев Андрей ...
Визия и мисия 15.1.2020 г. ... . Да развива университетската библиотека, цялата информация и материално-техническа база на университета, като се стреми към най-високите европейски стандарти в синхрон с напредъка на информационните и комуникационните технологии.   Университетът, като ...
За УНСС 8.12.2011 г. ... развива университетската библиотека, цялата информация и материално-техническа база на университета, като се стреми към най-високите европейски стандарти в синхрон с напредъка на информационните и комуникационните технологии. Университетът, като се ...

Събития

84 results found
Дарение в навечерието на юбилея 25.5.2020 г. ... мир“ и университетската библиотека. Ректорът благодари за поздравленията и за дарението и връчи на ръководителя на РКИЦ юбилеен плакет „100 години УНСС“ (на снимката долу). Проф. Димитров и г-жа Широкова обсъдиха ...
Проф. д-р Димитър Димитров, ректорът на УНСС, пред в. „Труд“: „Мислим за онлайн изпити и кандидатстудентска кампания“ 25.3.2020 г. ... сега има отворен достъп до нашата библиотека. Много електронни ресурси и регистри са достъпни за всички. Необходимо е да се намери балансът между авторските права и възможностите за използване на учебна литература, така че за нас в момента това не е проблем. Трябва да ...
Наши студенти дариха на университетската библиотека 50 книги от областта на компютърните технологии и киберсигурността 20.2.2020 г. ... 50 книги на университетската библиотека. Това стана в присъствието на членовете на Ректорския съвет (на снимката долу). Приятно съм изненадан и признателен за този благороден жест на наши студенти и тяхната полезна инициатива, заяви ректорът проф. ...
Наши студенти дариха на университетската библиотека 50 книги от областта на компютърните технологии и киберсигурността 19.2.2020 г. ... 50 книги на университетската библиотека. Това стана в присъствието на членовете на Ректорския съвет (на снимката долу). Приятно съм изненадан и признателен за този благороден жест на наши студенти и тяхната полезна инициатива, заяви ректорът проф. ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по икономикс 15.2.2020 г. ... зали на университетската библиотека. Откриване на първия етап на състезанието в Тестовия център … и в компютърните зали на университетската библиотека На откриването присъстваха ректорът проф. д-р Димитър Димитров, ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по финанси и счетоводство 15.12.2019 г. ... Тестовия център и университетската библиотека ...
Наша докторантка дари 50 книги на УНСС 23.11.2019 г. ... , които вече са в университетска ...
Наша докторантка дари 50 книги на УНСС 13.1.2020 г. ... , които вече са в университетска библиотека ...
Професор от УНСС е съавтор на книгата „Мултидисциплинарни аспекти на изкуствения интелект“ 13.1.2020 г. ... , която се проведе в Градската библиотека на Амстердам, официално беше представена книгата „Мултидисциплинарни аспекти на изкуствения интелект“ („Multidisciplinaire aspecten van artificial intelligence“) на издателство deLex. Автори на Глава 8 ...
Делойт България дари на УНСС учебници на английски език 20.11.2019 г. ... предоставено на университетската библиотека за ползване от студентите и преподавателите. Проф. Стати Статев и г-жа Силвия Пенева Дарението включва пълен комплект от най-новото издание 2019/2020 г. на учебници за подготовка по АССА квалификация на ...
Преподаватели и докторанти от УНСС участваха в мобилности по проект № BG05M2OP001-2.009-0012 13.11.2019 г. ... литература в университетската библиотека. Проф. д-р Григориус Заротиадис с представителите на УНСС Гл. ас. д-р Радка Андасарова - Георгиева, гл. ас. д-р Лиляна Камбурова и гл. ас. д-р Васил Бозев, пред факултета „Политически ...
Тържествено беше открита 99-ата учебна година 30.9.2019 г. ... той ще направи на университетската библиотека – оригинали на първите бюджети на България. В знак на благодарност проф. Статев връчи на г-н Радев статуетка на проф. Стефан Бобчев (на снимката долу). В приветствие от името на Студентския съвет неговият ...
Приключиха строителните дейности по модернизиране на научната инфраструктура към Центъра за компетентност 2.7.2019 г. ... университетската библиотека се проведе официално събитие по финализиране на модернизацията на научната инфраструктура към Центъра за компетентност по проект BG05M20P001-1.002-0002-C01 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД). Общата стойност на проекта е 13 ...
Университетската библиотека получи дарение от книги по счетоводство 13.5.2019 г. ... библиотека получи от счетоводна къща „Zara Consult“ ценно дарение - 30 книги от областта на счетоводството. Трогнати сме от отношението на бизнеса към Университета за национално и световно стопанство. Знаем, че бизнесът е този, който оценява нашия ...
И тази година рекорден брой участници в Националното състезание по икономикс 17.2.2019 г. ... и в компютърните зали на университетската библиотека. В него участваха ученици от 34-те професионални гимназии-членове на АИУБ, както и от езикови гимназии (извън структурата на Асоциацията). В продължение на три астрономически часа те решаваха тестове по икономикс ...
Младежкият бизнес клуб дари книги на университетската библиотека 14.11.2019 г. ... програмирането дари Младежкият бизнес клуб на библиотеката на УНСС. В писмо до ректора проф. д.ик.н. Стати Статев президентът на неправителствената организация г-н Николай Неков посочва, че приоритетната дейност на клуба е да осъществява връзка между студентите, бизнеса и академичната среда. ...
УНСС изгражда Център за компетентност 17.12.2018 г. ... преподавателската читалня на университетската библиотека се проведе официалното събитие за стартиране на модернизацията на съществуваща научна инфраструктура по проект BG05M2OP001-1.002-0002-С 02 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“. Проф. ...
Наши преподаватели представиха изследването „София – град на творческата икономика“ 13.12.2018 г. ... декември в Американския център на столичната библиотека изследването на тема „София - град на творческата икономика“. Доц. Биляна Томова, гл. ас. Диана Попйорданова, доц. Тодор Чобанов и г-жа Биляна Генова  (отдясно на ляво) Целта на изследването е ...
Наши преподаватели представиха изследването „София – град на творческата икономика“ 13.12.2018 г. ... декември в Американския център на столичната библиотека изследването на тема „София - град на творческата икономика“. Доц. Биляна Томова, гл. ас. Диана Попйорданова, доц. Тодор Чобанов и г-жа Биляна Генова  (отдясно на ляво) Целта на изследването е ...
Обучителен семинар за работа с база данни CEIC 5.4.2019 г. ... работа с база данни CEIC Уважаеми колеги, В Библиотеката на УНСС ще се проведе обучителен семинар за работа с база данни CEIC. CEIC e глобална база данни, един от основните източници на икономическа информация за над 195 развити и развиващи се икономики по света от 1992 г. насам. Предлага ...
Университетската библиотека получи подарък: специализирана литература 14.12.2018 г. ... библиотека получи предколеден подарък: книги от специализирана литература от оператора А1 със съдействието и партньорството на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК) и Студентския съвет. Подарените книги са от 15 автори, сред които Радослав Благоев, ...
Обучителен семинар за работа с базите данни, включени в платформата на EBSCO 30.11.2018 г. ... в платформата на EBSCO Уважаеми колеги, Библиотеката на УНСС, със съдействието на „Агенция Пулсар“, организира обучителен семинар за работа с базите данни, включени в платформата на EBSCO. Лектор:           Мартин Колман - представител на ...
Втора международна конференция „Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността“ 7.11.2018 г. ... в Централно- и източноевропейската онлайн библиотека (CEEOL). Обмяна на научно знание и възможности за практически решения на интердисциплинарно и междусекторно равнище е сред основните задачи на проведената приложна конференция. Функционална матрица за регионален икономически анализ, ...
Шестнадесета международна научна конференция „Членството на България в ЕС: Единадесет години по-късно“ 19.10.2018 г. ... , които ще бъдат предадени на университетската библиотека (на снимката долу). Много ми е приятно да бъда в моя университет. Тази конференция за мен е добра възможност да бъдат представени данни за постигнатото при нашето европредседателство, заяви г-жа Лиляна Павлова. Случиха ...
Втора международна конференция „Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността“ 16.10.2018 г. ... в Централно- и източноевропейската онлайн библиотека (CEEOL) ...
Втора международна конференция „Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността“ 8.10.2018 г. ... в Централно- и източноевропейската онлайн библиотека (CEEOL) ...
Тържествено беше открита 98-ата академична учебна година 2.10.2018 г. ... огромното богатство на университетската библиотека, ще имате достъп до световни бази данни, ще спортувате в най-хубавия университетски спортен комплекс, обърна се проф. Статев към първокурсниците. Ректорът проф. Статев За да успеете, трябва непрекъснато да ...
Cargill България и МДВ Профешънал Едюкейшън дариха учебни материали на УНСС 20.9.2018 г. ... и 2018 г., дариха на нашата университетска библиотека близо 100 броя учебни материали на английски език за над 40 професионални заглавия, което ще позволи усъвършенстването на бизнес езиковите умения и техническите познания на студентите от УНСС. Ректорът проф. д.ик.н Стати Статев връчи ...
Над 10 научни продукта-ДОКЛАДИ в над 700 СТРАНИЦИ 7.3.2019 г. ... електронно, чрез най-голямата виртуална библиотека за списания от Централна и Източна Европа – CEEOL на адрес https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=977 Книжка 2 / 2018 г. влючва следни статии на екипа от проекта: Andrey Nonchev, Marieta Hristova – ...
ИВОБ дари книги на университетската библиотека 8.3.2018 г. ... одитори в България (ИВОБ) дари на университетската библиотека книгите International Professional Practices Framework (IPPF), CIA Exam Practice Questions – Certified Internal Auditor и Internal Auditing: Assurance & Advisory Services (на снимката долу). Книгите са издание на Глобалния институт на ...
Рекорден брой участници и в Националното състезание по икономикс 28.2.2018 г. ... Тестовия център и компютърните зали на университетската библиотека. Това е второто Национално състезание през тази година - след това по финанси и счетоводство, на което се явиха 400 средношколци - с рекорден брой участници. Състезанието беше открито от проф. д-р Даниела Фесчиян (на снимката ...
Социолозите за отговорния избор в обучението, научните изследвания и добрите практики в УНСС 4.2.2018 г. ... среда; 8. Ангажираност на Университетската библиотека; 9. Предложения за нормативната база, проектната дейност и екипната работа за работа с докторанти с увреждания. Три от предложенията бяха пренасочени към Министъра на образованието и науката, за внасяне на промени в Закона за висшето ...
Церемония по награждаването на „Студент на годината 2017“ 17.11.2017 г. ... , винарска изба „Магура“, Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и НПСС. Церемонията започна с връчването на наградите за служител и преподавател на годината, определени от членовете на Студентския сенат. Наградите бяха връчени от Николай Бакърджиев и Илина Мутафчиева. ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и БТПП 8.6.2017 г. ... отношенията си, подчерта г-н Симеонов. В нашата библиотека още се пазят дипломни работи на студенти и докторанти от УНСС, които са се допитвали до БТПП за темите на своите дипломни работи и дисертации. Този меморандум ще даде тласък за активизиране на всички дейности, по които досега сме имали ...
Ден на отворените врати за кандидат-студенти на Юридическия факултет 3.5.2017 г. ... прием на документи, Тестовия център и университетската библиотека ...
Публична лекция и дискусия на тема "Новият Закон за счетоводството - нормативна рамка и предизвикателства" 19.5.2016 г. ... , Станка Ценова, директор на дирекция "Университетска библиотека и централен архив", преподаватели, студенти. Станка Ценова, Велин Филипов, проф. д-р Снежана Башева, проф. д-р Стоян Стоянов (отляво на дясно) За нас е чест да бъдете наш гост и да представите своите виждания по една ...
Ден на отворените врати в УНСС 14.4.2016 г. ... ,  Центъра за прием на документи, Тестовия център, библиотеката на УНСС. Те имаха възможност да получат и допълнителна информация от студенти в УНСС, които бяха обособили свои информационни бюра във фоайето на университета. В Центъра за прием на документи Кандидат-студентите ...
Презентационно-обучителен семинар на "Томсън Ройтерс" и библиотеката на УНСС 25.3.2016 г. ... университетската библиотека се проведе презентационно-обучителен семинар в рамките на „Програма за съдействие при управление на резултатите във висшето образование и науката“.   Основните теми на семинара бяха: „CONVERIS - Решения от "Томсън Ройтерс" в помощ на oптимизиране на ...
Наш преподавател на специализация по програма "Фулбрайт" в Университета на Илинойс, САЩ 21.1.2016 г. ... и 13 преподаватели. Тук е и най-голямата научна библиотека на държавен университет в света, съдържаща 24 милиона тома - втората най-богато оборудвана след тази на Харвардския университет. Университетът на ...
Ден на отворените врати в УНСС 26.11.2015 г. ... електронен изпит в компютърната зала на университетската библиотека (на снимката долу) В Деня на отворените врати младежите разгледаха и университетската библиотека… …видяха модерния университетски Център за прием на документи ...
Обучение в библиотеката за ползване на ресурсите на Alexander Street 26.11.2015 г. ... читалня 2 на университетската библиотека се проведе обучение на преподаватели и студенти за ползване ресурсите на американското издателство Alexander Street. Красимира Ангелова, директор „Продажби за Европа и Африка“ за издателството, представи и демонстрира методиката на ползване на продуктите. ...
Обучение за повишаване на информационната компетентност на учените 13.11.2015 г. ... читалня 2 на университетската библиотека се проведе обучение в помощ на учените за повишаване на информационната им компетентност. Министерството на образованието и науката поднови достъпа до електронните бази данни с научна информация ScienceDirect  и SCOPUS и обучението бе част от Информационното рали на ...
Обучение за работа с базите данни на EBSCO 12.5.2015 г. ... библиотека, със съдействието на Българския информационен консорциум, организира в читалня 2 обучение за работа с базите данни на EBSCO. Десислава Минчева, началник отдел „Информационни технологии в библиотечната дейност“, представи лектора Павел Синек от EBSCOHost. УНСС има абонамент ...
Ден на отворените врати в УНСС 5.5.2015 г. ... и учители посетиха учебните зали, университетската библиотека, конгресния център, спортния комплекс „Бонсист“ и Тестовия център и се запознаха с условията за кандидатстване и възможностите за обучение в УНСС.  В малката конферентна зала В Центъра за прием на ...
Дискусия на тема: „Руско-турската война 1877-1878 г.: факти и митове за бойните действия на Балканския полуостров“ 27.2.2015 г. ... обслужване“ към Дирекция "Университетска библиотека и централен архив", показа на присъстващите в зала „Научни съвети“ архивни книги и щикове от оръжия. Университетската библиотека притежава издания, свързани с важни исторически събития, посочи той. Иван Гюдуров показва ...
Обучение за работа с базите-данни на издателство "Емералд" 15.12.2014 г. ... Читалня 1 на университетската библиотека се проведе обучение за работа с базите-данни на Emerald E-Books Collection BME – електронни книги в областта на икономиката и бизнеса, и Emerald E-Books Collection SS - електронни книги в областта на социалните науки. Цветелина Димитрова, представител на „Eмералд“ ...
Посланикът на Кралство Испания у нас Н.Пр. Хосе Луис Тапия изнесе публична лекция 28.11.2014 г. ... освен езикови курсове могат да намерят и специализирана библиотека и богата културна програма. Доц. Даниела Кох-Кожухарова (вдясно) представя гостите Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев благодари на гостите, информира аудиторията за плодотворния разговор с г-н Тапия и представи ...
Международна конференция „Западните Балкани и Европейският съюз. Поуки от последното разширяване на ЕС и предизвикателствата пред бъдещата интеграция“ 9.10.2014 г. ... и „уреждането на една обширна библиотека по балканознание“. От дясно на ляво: проф. Ксавие Рише, проф. Николай Неновски, проф. Стати Статев, доц. Петър Чобанов, проф. Веселин Минчев, проф. Ганчо Ганчев, декан на Стопанския факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" - ...
Еврокомисарят Ласло Андор е новият „доктор хонорис кауза на УНСС“ 13.5.2014 г. ... на разположение на читателите в университетската библиотека Свободното движение на работници е основен принцип на ЕС, заедно със свободното движение на стоки, услуги и капитали, и е крайъгълен камък на единния европейски пазар, коментира еврокомисарят. Той се спря на трудностите, правата за ...
Трета студентска конференция на руски език 9.5.2014 г. ... , ръководител на  Руския център при Столичната библиотека, приветства участниците в конференцията. В презентациите си на руски език, подготвени под ръководството на преподавателите Антония Пенчева и Олга Лазова, студентите коментираха партньорските, икономическите и търговските отношения на Русия ...
Балканите в XXI век – българският поглед 21.3.2016 г. ... . Предвижда се и „уреждането на една обширна библиотека по балканознание“. Ректорът открива втората годишна конференция С приветствие към участниците в конференцията се обърна и проф. д-р Антоанета Василева, декан на факултет „Международна икономика и ...
Дарение на Студентския съвет за университетската библиотека 5.3.2014 г. ... дари Студентският съвет на университетската библиотека. Това е първото подобно дарение в българско висше училище и е по инициатива на няколко представители на съвета. Ректорът проф.  д.ик.н. Стати Статев приветства благородната идея и връчи специално свидетелство на представителите на ...
„Тематична пейка“ в университета 4.11.2013 г. ... и безпроблемно да влизат в безплатната онлайн библиотека с български автори – Investbooks.net и така да си правят по… няколко страници почивка. Пейката във фоайето на университета Възможностите, които дава пейката са на Инвестбанк, позната като „банката на булевард България, ...
Изложба-базар "Нова руска и западна литература" 29.10.2013 г. ... централната зала на университетската библиотека бе открита изложба-базар „Нова руска и западна литература“. Представени са 1500 книги на над 250 руски издателства. На специален щанд са изложени и томове англоезична литература на известни издателства като „Оксфорд“, „Кембридж“, „Шпрингер“ и др. ...
Тържествено честване на 10-годишнината от създаването на Института по интелектуална собственост и лидерство 25.10.2013 г. ... , който е едно от богатствата на нашата библиотека, за всичко, което сте направил и правите със сърце и душа. Проф. Статев изказа възхищението си от изключителната работоспособност, обич към университета и привързаност към академичните традиции на проф. д-р Борислав Борисов. Той изтъкна, че ...
Проф. д.ик.н. Венелин Цачевски дари свои книги на библиотеката 24.10.2013 г. ... „Международни отношения” и на университетската библиотека. Научната, преподавателската и дипломатическата дейност на дарителя, бивш посланик на страната ни във Финландия и Естония през периода 2003 -2006 г., представиха проф. д.ик.н Мария Чавдарова от катедра „Политология“ и проф. д-р Динко ...
Обучителен семинар на издателство "Емералд" 3.10.2013 г. ... науката, се проведе в читалня 2 на университетската библиотека.  Мартин Лоранс, редактор на списания в областта на международните икономически отношения, правото и етиката в издателството, представи пред преподаватели и студенти пътя на една статия до нейното публикуване. "Емералд" е ...
Студенти от Юридическия факултет направиха дарение на университетската библиотека 25.9.2013 г. ... тома правна литература дариха на университетската библиотека студентите-юристи от випуск 2013. „Впечатлен съм от нашите млади възпитаници и доброжелателния им акт“, изтъкна ректорът на УНСС проф. д.ик. н. Стати Статев. На официалното връчване на дарението присъстваха и ...
Проф. Тадаръков направи дарение на Британската библиотека 4.7.2013 г. ... Димитър Тадаръков дари на Британската национална библиотека два екземпляра от първия том на изданието „Поморие – древност и съвремие“.   Проф. Тадаръков, който е спомоществовател на книгата, беше избран сред всички, подпомогнали това изследователско и издателско начинание ...
Програмата България 2020 29.5.2013 г. ... са предоставени от ректора на университетската библиотека и са на разположение на всички, които проявяват интерес ...
Ректорът и двама министри представиха проекта e-campus 22.5.2013 г. ... и държавни изпити, работата на дигиталната библиотека, безплатния достъп на всички преподаватели и студенти до най-големите е-бази данни и др. Нашите студенти – бакалаври и магистри – имат "е-досие" от много години и сега всички изпитни резултати се изпращат в системата уеб-студент. ...
Научна конференция по повод 160-та годишнина на проф. Стефан Бобчев 20.5.2013 г. ... фонд“ на ценни стари книги от университетската библиотека, в това число на книжовното наследство на проф. Бобчев, с издаването на сборници и книги. Той определи това като колективен принос не само към институционалната памет на нашия университет и неговата богата история, но и за страната ни. Проф ...
Обучение за работа с пълнотекстови бази данни 18.4.2013 г. ... читалня 2 на университетската библиотека се проведе обучение на преподаватели и студенти за работа с пълнотекстовите бази данни, за които УНСС има абонамент. Доц. д-р Венелин Бошнаков, главен секретар по науката, даде начало на обучението и поздрави участниците от името на проф. д-р Валентин ...
Семинар на световноизвестното издателство Emerald 18.3.2013 г. ... Emerald, със съдействието на университетската библиотека, организира семинар на тема:  „Как български автори могат да публикуват в Emerald?“.  Издателството има подписан договор с ISI Thomson Reuters за включване на неговите публикации – книги, списания, серии в базата ...
Общото събрание даде положителна оценка на работата на ректорското ръководство 20.12.2012 г. ... форма, прием на магистри с електронен тест, е-библиотека, бяха част от посочените от ректора акценти за свършено през отчетния период. Предвижда се ремонт на външните съоръжения на спортния комплекс „Бонсист“, разширяване на основния сграден фонд на университета и др ...
Уникално дарение от наследници на проф. Стефан Бобчев 14.12.2012 г. ... етикет върху гърба на корицата с надпис „Библиотека на С.С.Бобчев“. С такива етикети са и няколко книги на български и чуждестранни автори от неговата лична библиотека, предоставени от наследниците. "История на българския народ" на проф. Бобчев, издадена в Пловдив през 1897 ...
Дарение от 130 тома направи РЦДО - Хасково на две гимназии в града 30.9.2015 г. ... , финанси и счетоводство, дарени на училищната библиотека от доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО. Доц. д-р Живко Драганов (в средата) с дарението за Финансово-стопанската гимнация      Пред учениците от випуск 2013 доц. Драганов изтъкна, че ценната ...
Дарение от 130 тома направи РЦДО - Хасково на две гимназии в града 21.11.2012 г. ... , финанси и счетоводство, дарени на училищната библиотека от доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО. Доц. д-р Живко Драганов (в средата) с дарението за Финансово-стопанската гимнация Пред учениците от випуск 2013 доц. Драганов изтъкна, че ценната придобивка ще е от голяма ...
Центърът за дигитализация събира книжното наследство на УНСС 20.2.2018 г. ... читалня № 2 на университетската библиотека официално бе открит новосъздаденият Център за дигитализация. Над 300 книги, общо 120 хиляди страници, сложиха началото на е-библиотеката. Интегрираната информационна система за дигитализиране на библиотечния фонд на УНСС е осъществена от дирекция ...
Центърът за дигитализация събира книжното наследство на УНСС 1.11.2012 г. ... читалня № 2 на университетската библиотека официално бе открит новосъздаденият Център за дигитализация. Над 300 книги, общо 120 хиляди страници, сложиха началото на е-библиотеката. Интегрираната информационна система за дигитализиране на библиотечния фонд на УНСС ...
Нови възможности с ползването на електронни ресурси 20.2.2018 г. ... читалня № 2 на университетската библиотека се проведе пореден обучителен семинар за ползване на електронни бази данни, до които УНСС има достъп чрез абонамент. Доц. Веселин Бошнаков от катедра „Статистика и иконометрия“ изтъкна, че към обучението ...
Нови възможности с ползването на електронни ресурси 1.11.2012 г. ... читалня № 2 на университетската библиотека се проведе пореден обучителен семинар за ползване на електронни бази данни, до които УНСС има достъп чрез абонамент. Доц. Веселин Бошнаков от катедра „Статистика и иконометрия“ изтъкна, че към обучението с електронни ...
Почети любима книга в парка 17.5.2012 г. ... бяха част от своеобразната библиотека на открито. За Стивън Кинг и мрачните метафори, за пътеводителя на галактическия стопаджия, за любими книги и за промяната в Студентския град си поговориха студентите в парка. Според организаторите от УНСС и Софийския ...
Всеки преподавател на УНСС с достъп до българския суперкомпютър за научни цели 23.4.2012 г. ... Fortran, GNU Toolchain   Библиотека и суперкомпютърни приложения Argonne National Laboraty Applications Autodock 4 Biomolecule and Ligand Docking BigDFT Tutorial 2011 Blue Gene P Blue Gene P Education Blue Gene P ...
В библиотеката се проведе обучение за работа с дигитални ресурси 28.3.2012 г. ... читалня № 1 на университетската библиотека се проведе обучение за работа с платформите с научни публикации Science Direct, Scopus и Web of Knowledge. Обучението бе организирано от Министерството на образованието младежта и науката, съвместно с библиотеката на ...
Открит бе и Централният архив на университета 10.11.2012 г. ... , директор на университетската библиотека, прерязват лентата на новия Централен архив. На откриването присъства академичното ръководство на УНСС. Дейността на сектор „Централен архив“ към библиотеката на университета е автоматизирана, ...
Открит бе и Централният архив на университета 20.2.2018 г. ... , директор на университетската библиотека, прерязват лентата на новия Централен архив. На откриването присъства академичното ръководство на УНСС. Дейността на сектор „Централен архив“ към библиотеката на университета е автоматизирана, работи ...
Регионална конференция “Интелектуална собственост и дигитализация на нематериалното културно наследство” 20.2.2019 г. ... , говори за Europeana - дигитална библиотека, музей и културен архив - която до края на 2010-а трябва да осигури достъп до около 10 милиона електронни обекта - филмови материали, фотографии, картини, музикални произведения, карти, ръкописи, книги, периодични издания ...

Предстоящо

33 results found
Държавен изпит на спец. "Счетоводство" - ОКС "Бакалавър" - редовно обучение 13.7.2020 г. ... .09.2020 г. от 9.00 ч. в Тестовия център, библиотека зала 1 и библиотека зала 2. Всички студенти в деня на държавния изпит трябва ДА НОСЯТ ЗАЩИТНИ МАСКИ ЗА ЛИЦЕ.   За подаване на заявления и проверка на студенско положение от  01.09.2020 г. до 04.09.2020 г. ...
На 11 май библиотеката ще работи с читатели 9.5.2020 г. ... читатели, Университетската библиотека отваря за работа с читатели на 11.05.2020 г. от 8:30 до 16:30 ч. при спазване на мерките за сигурност, физическа дистанция, дезинфекция и защитни средства. За Ваше улеснение ще се приемат заявки за заемане за дома на книги на страницата на ...
Ще бъде осигурен достъп до библиотеката на 3 април от 10 до 14 часа 31.3.2020 г. ... библиотека ще бъде достъпна за заемане на учебници и учебни помагала, необходими за подготовката на студентите за текущо оценяване и за изпити, на 3 април (петък) т.г. от 10:00 до 14:00 часа. Ще работи само заемната служба. (Читалните няма да работят ...
Дарителска кампания на книги 18.11.2019 г. ... Гардероб на Университетската библиотека Период на кампанията: от 15 до 25 ноември 2019 г. ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Трета сесия), специалност „Публична администрация“ 6.2.2019 г. ... 11:30 ч. Библиотека Зала 2  Част 2: Есе 13:00 – 14:00 ч. Зала 3073   Задължително условие за допускането до държавен изпит е представянето на документ за самоличност и студентска книжка. Всеки студент ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Трета сесия), специалност „Публична администрация“ 9.3.2018 г. ... 11:30 ч. Библиотека на УНСС Част 2: Есе 12:00 – 13:00 ч. 1084   Задължително условие за допускането до държавен изпит е представянето на документ за самоличност и студентска книжка. Всеки студент ...
Достъп до пълния текст на базите данни на ProQuest ABI Inform Complete и Ebrary ebook Business Collection 26.2.2018 г. ... читатели, Унижерситетската библиотека има удоволствието да ви уведоми, че базите данни на ProQuest ABI Inform Complete и Ebrary ebook Business Collection вече са достъпни в пълен текст. Достъпът до ProQuest се осъществява през интернет страницата на библиотеката – ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика" ОКС "Бакалавър" 6.2.2018 г. ... ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в зала "Библиотека". 20.02.2018 от 12.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в зали и по ред на явяване, които ще бъдат обявени в деня за провеждане. Срок за предаване на дипломни проекти  12.02 ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език" ОКС "Бакалавър" 6.2.2018 г. ... Изпитният тест ще се проведе в  зала "Библиотека". 20.02.2018 от 12.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в зали и по ред на явяване, които ще бъдат обявени в деня за провеждане. Срок за предаване на дипломни проекти  12.02 ...
Церемония по награждаването на "Студент на годината 2017" 10.11.2017 г. ... „Магура“,  Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и Национално представителство на студентските съвети в Република България. Студентски съвет при УНСС смята, че събитието ще повиши добрата репутация на Университета за национално и световно ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика" ОКС "Бакалавър" 29.6.2017 г. ... ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в зала "Библиотека". 05.10.2017 от 12.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в зали и по ред на явяване, които ще бъдат обявени в деня за провеждане. Срок за предаване на дипломни проекти  18-21.09 ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език" ОКС "Бакалавър" 29.6.2017 г. ... Изпитният тест ще се проведе в  зала "Библиотека". 05.10.2017 от 12.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в зали и по ред на явяване, които ще бъдат обявени в деня за провеждане. Срок за предаване на дипломни проекти  18-21.09 ...
Пробен достъп на библиотеката до бази данни 5.6.2017 г. ... библиотека, със съдействието на БИК, организира пробни достъпи до следните бази данни: Пробен достъп до 31 юли 2017 г. до две колекции на Alexander Street Press с аудио-визуално съдържание - Business Education in Video; Psychological Experiments Online ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика" ОКС "Бакалавър" 25.5.2017 г. ... . Изпитният тест ще се проведе в зала "Библиотека". 07.07.2017 от 12.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в зали и по ред на явяване, които ще бъдат обявени в деня за провеждане. Срок за предаване на дипломни проекти  26.06 ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език" ОКС "Бакалавър" 25.5.2017 г. ... тест ще се проведе в  зала "Библиотека". 07.07.2017 от 12.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в зали и по ред на явяване, които ще бъдат обявени в деня за провеждане. Срок за предаване на дипломни проекти  26.06 ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Трета сесия), специалност „Публична администрация“ 20.2.2017 г. ... 11:30 ч. Библиотека – УНСС Част 2: Есе 13:00 – 14:00 ч. Зала 3032 Задължително условие за допускането до държавен изпит е представянето на документ за самоличност и студентска книжка ...
Пробен достъп до базата данни EconLit 2.11.2016 г. ... библиотека има удоволствието да ви предостави пробен достъп до базата данни EconLit, която е част от EBSCOhost, за период от два месеца – 1.11.2016-31.12.2016 г. В нея можете да намерите броевете на сп. Economic Alternatives от 2006 г. досега. Линк за ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ специалност "Икономика на съобщенията" ОКС "Бакалавър" 12.10.2016 г. ... ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в БИБЛИОТЕКА ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика" ОКС "Бакалавър" 12.10.2016 г. ... ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в БИБЛИОТЕКА. 23.02.2017 от 11.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в зали и по ред на явяване, които ще бъдат обявени в деня за провеждане. Срок за предаване на дипломни проекти  09.02 ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език" ОКС "Бакалавър" 12.10.2016 г. ... ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в БИБЛИОТЕКА. 23.02.2017 от 11.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в зали и по ред на явяване, които ще бъдат обявени в деня за провеждане. Срок за предаване на дипломни проекти  09.02 ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика" ОКС "Бакалавър" 7.7.2016 г. ... ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в БИБЛИОТЕКА. 19.09.2016 от 11.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в зали и по ред на явяване, които ще бъдат обявени в деня за провеждане. Срок за предаване на дипломни проекти  01.09 ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. "Бизнес информатика с преподаване на английски език" ОКС "Бакалавър" 7.7.2016 г. ... ТЕСТ. Изпитният тест ще се проведе в БИБЛИОТЕКА. 19.09.2016 от 11.30 часа - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ. Защитите се  проведат в зали и по ред на явяване, които ще бъдат обявени в деня за провеждане. Срок за предаване на дипломни проекти  01.09 ...
Държавен изпит за ОКС „Бакалавър“ (Втора сесия), специалност „Публична администрация“ 8.9.2015 г. ... зала на Университетска библиотека – УНСС Част 2: Есе 13:00 – 14:00 ч. Зала 2058 Задължително условие за допускането до държавен изпит е представянето на документ за самоличност ...
Представяне на монографията на акад. Евгени Матеев "Структура и управление на икономическата система" 26.5.2015 г. ... система“ първа книга от библиотека „Бележити учени“ на УНСС 28 май, 16.30 ч., голяма конферентна ...
Обучение за работа с базите данни на EBSCO 20.4.2015 г. ... колеги, Университетската библиотека, със съдействието на Българския информационен консорциум, организира обучение за работа с базите данни на EBSCO. Обучението ще се проведе в читалня 2 на библиотеката на 12 май от 10.00 ч. и ще бъде водено от представители на ...
Обучение за ползване на бази-данни „Emerald“ 1.12.2014 г. ... г. в Читалня 1 на Университетската библиотека от 10 часа ще се проведе обучение за работа с базите-данни:   Emerald E-Books Collection BME – електронни книги в областта на икономиката и бизнеса; Emerald E-Books Collection SS - електронни книги в областта на ...
Курс по обучение за работа със съвременни библиотечно-информационни системи 13.1.2014 г. ... 20 до 22 януари в университетската библиотека (начало: 16 ч.) ще се проведе курс по обучение за работа със съвременни библиотечно-информационни системи . Курсът е задължителен за асистентите от всички катедри на УНСС.  Писмо до катедрите относно обучения на ...
Обучителен семинар на издателство "Емералд" в университетската библиотека 2.10.2013 г. ... , 10.30 ч.,  читалня 2 на библиотеката на УНСС   Издателство "Емералд" е водещо независимо издателство с глобално влияние върху научните изследвания в областта на бизнеса, социалните науки, политическите науки и образованието. Мартин Лоранс, който ...
Семинар на тема: „Как български автори могат да публикуват в Emerald?“ 7.3.2013 г. ... , със съдействието на университетската библиотека, организира семинар на тема:  „Как български автори могат да публикуват в Emerald?“ Издателството има подписан договор с ISI Thomson Reuters за включване на неговите публикации – книги, списания, серии в базата данни ...
Откриване на Центъра по дигитализация в университетската библиотека 29.10.2012 г. ... народните будители в читалня № 2 на библиотеката ще бъде официално открит новосъздадения Център за дигитализация. Официалното откриване ще се състои на 31 октомври от 11.00 ч ...
Обучение за работа с електронни бази данни в библиотеката 22.10.2012 г. ... колеги, Университетската библиотека организира обучение за работа с електронните бази данни, до които УНСС има достъп чрез абонамент. Каним всички преподаватели и докторанти, които проявяват интерес. Обучението ще се проведе от лицензирани обучители на 25 октомври ...
Кандидатстване по проект “Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения” 5.4.2012 г. ... и дигитални издания за докторантската библиотека в т.ч. и абонаменти, както и на пълен достъп до специализирани бази данни и специализиран софтуер. Целевата група, към която е насочен проектът, включва обучаващи се в УНСС докторанти (първа, втора и трета годинаредовно ...
Премиера на книгата „Теоретични основи на счетоводството“ 6.2.2012 г. ... часа в читалня №1 на университетската библиотека ще бъде представена книгата на проф. д.ик.н. Михаил Динев и д-р Катя Златарева „Теоретични основи на счетоводството“ ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене