Библиотека на УНСС

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 02 септември 2013 8:12

Университетската библиотека ще бъде затворена за ползване от читатели от 1 до 30 август 2013 г., вкл.