Библиотека на УНСС

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 24 септември 2012 11:41

Редакционен съвет

проф. д.ик.н. Пано Лулански – председател

проф. д.ик.н. Димитър Хаджиниколов

проф. д.ик.н. Христо Първанов

проф. д-р Веселка Павлова

проф. д-р Емилия Миланова

проф. д-р Златка Сукарева

проф. д-р Йорданка Йовкова

проф. д-р Марин Паунов

проф. д-р Петко Тодоров

доц. д-р Вяра Стоилова

доц. д-р Димитър Ненков