Библиотека на УНСС

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 13 септември 2012 13:52

Срещи с ръководствата на факултетите по професионални направления и потоци

Направление “Икономика”:

Поднаправление “Икономика и бизнес”:

 

Факултет “Икономика на инфраструктурата”:

Поток 186            -      зала 2030     - проф. д.ик.н. Христо Първанов

Поток 187            -      зала П035     - доц. д-р Цветан Цветков

Поток 188            -      зала 3008     - проф. д-р Филип Тодоров

Поток 189            -      зала 4005      - доц. д-р Виолета Гълъбова

Бизнес факултет:

Поток 192            -    зала 2019     - проф. д-р Йорданка Йовкова

Поток 193            -    зала 3035     - доц. д-р Юлия Маринова

Поток 194            -    зала 3036     - доц. д-р Георги Забунов

 

Факултет “Приложна информатика и статистика”:

Поток 190            -    зала 3048     -  доц. д-р Лилия Йотова

 

Факултет “Управление и администрация”:

Поток 191            -    зала 4007     - доц. д-р Галина Младенова

 

Поднаправление “Приложна информатика, комуникации и иконометрия ”:

Факултет “Приложна информатика и статистика”:

Поток 195            -    зала 3049     - доц. д-р Камелия Стефанова

 

Поднаправление “Финанси, счетоводство и контрол”:

Финансово-счетоводен факултет:

Поток 197         -     зала 2005    -  проф. д-р Снежана Башева

Поток 198         -     зала 2007     -  проф. д-р Маргарита Александрова

Поток 199         -     зала 2023     -  доц. д-р Румяна Пожаревска

 

Поднаправление “Икономика с чуждоезиково обучение”:

Факултет “Общоикономически”:

Поток 128           -      зала 3037    -  доц. д-р Иван Стойчев

Поток 129            -     зала 2013     - проф. д-р Таня Парушева

 

Поднаправление “Икономика с преподаване на английски език”:

Факултет “Общоикономически”:

Поток 134           -      зала 2015    -  доц. д-р Виолета Цакова

 

Направление “Администрация и управление”

Факултет “Управление и администрация”:

Поток 212           -      зала 3006    -  доц. д-р Християн Танушев

Поток 213            -     зала П036     - проф. д-р Цветка Стоенчева

Поток 214            -     зала П037     - проф. д-р Маргарита Харизанова

 

Направление “Политически науки”

Факултет “Международна икономика и политика”:

Поток 308           -      зала 2009    -  проф. д-р Антоанета Василева

Поток 309            -     зала 2009     - проф. д-р Антоанета Василева

 

Направление “Социология, антропология и науки за културата”

Факултет “Общоикономически”:

Поток 404           -      зала П034    -  доц. д-р Андрей Нончев

 

Направление “Обществени комуникации и информационни науки”

Факултет “Икономика на инфраструктурата”:

Поток 504           -      зала 3075    -  проф. д-р Петко Тодоров

 

Направление “Право”

Юридически факултет:

Поток 604           -      зала 3074    -  проф. д-р Христина Балабанова

 

Дистанционно обучение – София от 13 ч.

Поднаправление “Икономика и бизнес”:

Поток 900           -      зала 2006    -  проф. д-р Веселка Павлова

Поднаправление “Финанси, счетоводство и контрол”:

Поток 920           -      зала 2006    -  проф. д-р Веселка Павлова

Направление “Администрация и управление”

Поток 930           -      зала 2006    -  проф. д-р Веселка Павлова