Библиотека на УНСС

Обновено: четвъртък, 15 ноември 2018 19:50

Новини

Пробен достъп до списания на правна тематика на Cambridge University Press

В периода 14 ноември – 31 декември 2018 г. Библиотеката предоставя  достъп до колекция от списания на правна тематика на Cambridge University Press.

Достъпът се осъществява чрез Cambridge Core - платформа за академично съдържание на Cambridge University Press.

https://www.cambridge.org/core/browse-subjects/law


Пробен достъп до правни ресурси на Max Planck

В периода 06 ноември – 01 декември 2018 г. Библиотеката предоставя  достъп до следните правни ресурси на Max Planck:

Max Planck Encyclopedia of Public International Law

Ежегодно актуализирана онлайн енциклопедия, съдържаща над 1700 реферирани статии във всяка област от международното публично право.

http://opil.ouplaw.com/home/EPIL

Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law

Енциклопедия, предлагаща високо ниво на аналитично покритие на теми от областта на конституционното право в сравнителен контекст. Статиите разглеждат спектър от теми, осигуряващи пълно покритие на същността, характера, развитието и историята на конституционното право в глобален мащаб. Включени са също както ключови казуси с концептуален принос към конституционното право като „Браун срещу Съвета по образование“ (САЩ), „Мизрахи банк“ (Израел), делото „Минерва Милс“ (Индия), и „Марбъри срещу Медисън“ (САЩ), както и ключови инструменти в историята на конституционното право като Магна харта, Хартата от Медина, Декларацията от Кайро и др.

http://oxcon.ouplaw.com/home/mpeccol

Oxford Law Citatоr

Изследователски инструмент, който спестява време и подпомага търсенето като прави препратки  между свързани части от съдържанието както между продуктите на Оксфорд, така и към външни източници от мрежата. Инструментът предоставя също цитатна информация.

http://citator.ouplaw.com/

Ресурсите са достъпни автоматично от мрежата на УНСС.


Emerald

Достъп до колекцията от електронни списания на Emerald

Emerald издава над 250 електронни списания в 9 предметни области: бизнес и мениджмънт, управление на информацията и знанието, обществена политика и управление на околната среда, маркетинг, човешки ресурси и организационни изследвания, финанси и икономика, операции и качество, туризъм, строителство и имоти.
58 от включените в базата списания се индексират в ISI Web of Science, 234 в Scopus.
www.emeraldinsight.com


Достъп до списанията на Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

CEEOL осигурява достъп до научни списания и електронни книги в областта на хуманитарните и социалните науки. Цялото съдържание е или от Централна, Източна и Югоизточна Европа, или се отнася за тази част от света. В момента базата данни включва над 1 100 списания и 350 000 статии, в това число на български език.

Достъпна е в локалната мрежа на УНСС на адрес: www.ceeol.com или от меню Е-ресурси на уеб страницата на Библиотеката.