Библиотека на УНСС

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 04 декември 2020 10:10

Новини

Ξ Нови книги
11.2020

                   

Ξ Нови статии
11.2020

                   

Ξ Електронен каталог
Central and Eastern European Online Library        EBSCO       Emerald Insight          Science Direct     Scopus     Web of Science


Справка за цитирания на преподаватели от УНСС


Работно време с читатели до 30.11.20г.:

ПОНЕДЕЛНИК-ПЕТЪК

от 8:30 до 16:45 ч. (без прекъсване)

почивни дни: СЪБОТА И НЕДЕЛЯ


Заемане на книги и учебници 

Заемането на книги и учебници става на място в библиотеката. 

С оглед на по-експедитивното осигуряване на процеса и предварителната подготовка на изданията се приемат заявки за заемане за дома на книги на имейл mmateyna@unwe.bg. 

 

Статии от периодични издания 

Заявки за доставка на статии от периодични издания, абонирани от библиотеката и издания, достъпни чрез CEEOL се приемат на адрес spravochen@unwe.bg 

Материалите ще бъдат доставени в рамките на 3 работни дни на Вашия университетски имейл адрес. 

На Ваше разположениe са електронните ресурси, до които Библиотеката предоставя достъп. Те съдържат пълнотекстови книги, статии от популярни и реферирани научни издания,  материали от конференции, доклади по страни и индустрии, пазарни анализи и др. на различни езици. Ресурсите могат да се ползват отдалечено от всеки, който си е направил регистрация от мрежата на университета.  

Дигиталната библиотека предоставя свободен достъп до електронното съдържание на издания от най-стария фонд на библиотеката, датирани от края на XIX и началото на XX век както и книги и учебници, предоставени от техните автори в помощ на учебния процес. 

 

Библиографски и цитатни справки 

При необходимост от библиографска информация, цитатна, тематична справка или консултация относно достъпа и работата с електронните ресурси, можете да пишете на адрес: spravochen@unwe.bg. 

Формуляри:

Заявка за библиографска справка
Заявка за цитатна справка
Безплатни електронни ресурси по време на криза

Във връзка със създалата се ситуация и отварянето на свободен достъп до бази данни с електронни книги, списания и учебни материали в помощ на студентите и преподавателите можете да намерите списък с безплатни ресурси, обобщен и публикуван от Българския информационен консорциум на уебстраницата им тук.


Свободен достъп

Във връзка с глобалния проблем, породен от COVID-19 и негативното му отражение върху образованието, Springer Nature стартира глобална програма за подпомагане на обучението и преподаването във висшите учебни заведения по целия свят. До края на юли те осигуряват свободен достъп до повече от 500 ключови учебници от техните колекции с електронни книги.


Тримесечен безплатен достъп до всички учебници в Science Direct

В подкрепа на студентите, които учат дистанционно, Elsevier предоставя всички #учебници безплатно. Те ще бъдат достъпни онлайн през следващите три месеца за всички потребители, които имат индивидуални профили в ScienceDirect.
https://bit.ly/3btsUBL #TextbookAccess #COVID19

Списък на достъпните заглавия
Повече информация

Източник: тук
.


Уважаеми колеги,

На основание Заповед №707/27.03.2020 г. на ректора на УНСС с цел превенция срещу заразяване с COVID-19 сградата на Библиотеката на УНСС остава затворена. 

При необходимост от библиографска информация, цитатна, тематична справка или консултация относно достъпа и работата с електронните ресурси, молим пишете ни на адрес: spravochen@unwe.bg. 

На Ваше разположениe са електронните ресурси, до които Библиотеката предоставя достъп. Те съдържат пълнотекстови книги, статии от популярни и реферирани научни издания,  материали от конференции, доклади по страни и индустрии, пазарни анализи и др. на различни езици. Ресурсите могат да се ползват отдалечено от всеки, който си е направил регистрация от мрежата на университета. 

Всички читатели имат свободен достъп и до съдържанието на Дигиталната библиотека


Уважаеми колеги,

На основание заповедта на ректора на УНСС с цел превенция срещу заразяване с COVID-19 в периода 10.03 - 15.03.2020 г. включително Библиотеката на УНСС няма да работи.


Възстановен е достъпът до електронните списания в база данни CEEOL в мрежата на УНСС

Базата данни осигурява достъп до текущите броеве и архива на списания от и за Централна, Източна и Югоизточна Европа във всички аспекти на хуманитарните, социалните и политическите науки на всички местни езици, на които са публикувани.

CEEOL включва:

  • 2,150+ списания
  • 40,000 броеве
  • 564,000+ статии

… сред които:

    

2001 - 2019                       1997-2019                        1992-2018                      1991-2018                  

      

1993-2018                         1990-2018                        1994-2018                     2002-2019

Още на https://www.ceeol.com.

Екипът на Университетската библиотека благодари на любимия си директор за високия професионализъм, вдъхновение и човечност, направили общата ни работа удоволствие! Желаем и много здраве и дръзновение.

БЛАГОДАРИМ!