Библиотека на УНСС

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 08 септември 2020 9:08

Новини

Ξ Нови книги
08.2020

                   

Ξ Нови статии
08.2020

                   

Ξ Електронен каталог
Central and Eastern European Online Library        EBSCO       Emerald Insight          Science Direct     Scopus     Web of Science


Справка за цитирания на преподаватели от УНСС


Екипът на Университетската библиотека благодари на любимия си директор за високия професионализъм, вдъхновение и човечност, направили общата ни работа удоволствие! Желаем и много здраве и дръзновение.

БЛАГОДАРИМ!

 РАБОТНО ВРЕМЕ :

ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК 

от 8.30 - 16.30 ч.

Почивни дни: СЪБОТА И НЕДЕЛЯ


Заемане на книги и учебници 

Заемането на книги и учебници става на място в библиотеката. 

С оглед на по-експедитивното осигуряване на процеса и предварителната подготовка на изданията се приемат заявки за заемане за дома на книги на имейл mmateyna@unwe.bg. 

 

Статии от периодични издания 

Заявки за доставка на статии от периодични издания, абонирани от библиотеката и издания, достъпни чрез CEEOL се приемат на адрес spravochen@unwe.bg 

Материалите ще бъдат доставени в рамките на 3 работни дни на Вашия университетски имейл адрес. 

На Ваше разположениe са електронните ресурси, до които Библиотеката предоставя достъп. Те съдържат пълнотекстови книги, статии от популярни и реферирани научни издания,  материали от конференции, доклади по страни и индустрии, пазарни анализи и др. на различни езици. Ресурсите могат да се ползват отдалечено от всеки, който си е направил регистрация от мрежата на университета.  

Дигиталната библиотека предоставя свободен достъп до електронното съдържание на издания от най-стария фонд на библиотеката, датирани от края на XIX и началото на XX век както и книги и учебници, предоставени от техните автори в помощ на учебния процес. 

 

Библиографски и цитатни справки 

При необходимост от библиографска информация, цитатна, тематична справка или консултация относно достъпа и работата с електронните ресурси, можете да пишете на адрес: spravochen@unwe.bg. 

Формуляри:

Заявка за библиографска справка
Заявка за цитатна справка
Безплатни електронни ресурси по време на криза

Във връзка със създалата се ситуация и отварянето на свободен достъп до бази данни с електронни книги, списания и учебни материали в помощ на студентите и преподавателите можете да намерите списък с безплатни ресурси, обобщен и публикуван от Българския информационен консорциум на уебстраницата им тук.


Свободен достъп

Във връзка с глобалния проблем, породен от COVID-19 и негативното му отражение върху образованието, Springer Nature стартира глобална програма за подпомагане на обучението и преподаването във висшите учебни заведения по целия свят. До края на юли те осигуряват свободен достъп до повече от 500 ключови учебници от техните колекции с електронни книги.


Тримесечен безплатен достъп до всички учебници в Science Direct

В подкрепа на студентите, които учат дистанционно, Elsevier предоставя всички #учебници безплатно. Те ще бъдат достъпни онлайн през следващите три месеца за всички потребители, които имат индивидуални профили в ScienceDirect.
https://bit.ly/3btsUBL #TextbookAccess #COVID19

Списък на достъпните заглавия
Повече информация

Източник: тук
.


Уважаеми колеги,

На основание Заповед №707/27.03.2020 г. на ректора на УНСС с цел превенция срещу заразяване с COVID-19 сградата на Библиотеката на УНСС остава затворена. 

При необходимост от библиографска информация, цитатна, тематична справка или консултация относно достъпа и работата с електронните ресурси, молим пишете ни на адрес: spravochen@unwe.bg. 

На Ваше разположениe са електронните ресурси, до които Библиотеката предоставя достъп. Те съдържат пълнотекстови книги, статии от популярни и реферирани научни издания,  материали от конференции, доклади по страни и индустрии, пазарни анализи и др. на различни езици. Ресурсите могат да се ползват отдалечено от всеки, който си е направил регистрация от мрежата на университета. 

Всички читатели имат свободен достъп и до съдържанието на Дигиталната библиотека


Уважаеми колеги,

На основание заповедта на ректора на УНСС с цел превенция срещу заразяване с COVID-19 в периода 10.03 - 15.03.2020 г. включително Библиотеката на УНСС няма да работи.


Възстановен е достъпът до електронните списания в база данни CEEOL в мрежата на УНСС

Базата данни осигурява достъп до текущите броеве и архива на списания от и за Централна, Източна и Югоизточна Европа във всички аспекти на хуманитарните, социалните и политическите науки на всички местни езици, на които са публикувани.

CEEOL включва:

  • 2,150+ списания
  • 40,000 броеве
  • 564,000+ статии

… сред които:

    

2001 - 2019                       1997-2019                        1992-2018                      1991-2018                  

      

1993-2018                         1990-2018                        1994-2018                     2002-2019

Още на https://www.ceeol.com.