Библиотека на УНСС

Обновено: сряда, 19 септември 2018 9:47

Новини

Уважаеми читатели, през месец септември Библиотеката ще работи от 8.30 до 16.45 ч.

От 01.10.2018 г. работното време ще бъде както следва:

Понеделник – Петък

8.30 – 21.00 ч.

Събота

8.30 – 16.00 ч.


Достъп до списанията на Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

CEEOL осигурява достъп до научни списания и електронни книги в областта на хуманитарните и социалните науки. Цялото съдържание е или от Централна, Източна и Югоизточна Европа, или се отнася за тази част от света. В момента базата данни включва над 1 100 списания и 350 000 статии, в това число на български език.

Достъпна е в локалната мрежа на УНСС на адрес: www.ceeol.com или от меню Е-ресурси на уеб страницата на Библиотеката.