Библиотека на УНСС

Обновено: петък, 14 декември 2018 19:05

Новини

DeGruyter

Пробен достъп до електронните списания на DeGruyter

В периода 26.11 – 31.12.2018 г. Библиотеката на УНСС предоставя възможност за пълнотекстов достъп до колекция от 900 реферирани научни списания в областта на хуманитарните, социалните, обществените, природните, приложните, естествените и техническите науки. Изданията са предимно на английски език.

Списанията са обособени в два пакета:

HSS Journal Package – списания в области като бизнес и икономика, история, право, философия, социални науки.

STEM Journal Package – списания в областта на архитектурата, технологиите, инженерните науки, природните науки, математиката, спорта.

Вход             Пълен списък на включените списания


EMIS 

Пробен достъп до EMIS (Emerging Markets Information Service) 

EMIS (Emerging Markets Information Service) е интегрирана информационна услуга, която предоставя проучвания, анализи, данни и новини за компании, индустрии и държави, обхващащи над 125 развиващи се пазари.

Вход


Bloomsbury

Пробен достъп до колекциите от електронни книги на Bloomsbery

В периода 28 ноември – 22 декември 2018 г. Библиотеката на УНСС предоставя  достъп до колекциите от електронни книги на издателство "Блумсбъри".
125-те колекции включват 6000 заглавия в области като антропология, класически изследвания, икономика, медийни изследвания, история, право, политика и международни отношения, социология и др. Отделните книжни глави могат да се изтеглят свободно в PDF формат.

Вход


Пробен достъп до база данни CEIC

В периода 26.11 - 31.12.2018 г. Библиотеката на УНСС предоставя достъп до база данни CEIC.

CEIC e глобална база данни, един от основните източници на икономическа информация за развитите и развиващите се икономики по света от 1992 г. насам. Съдържа повече от 3,5 милиона динамични редове с данни, обхващащи 195+ икономики, като предлага:

    • детайлна информация на ниво държава за 18 макроикономически сектора като инфлация, износ, туризъм и др.;
    • подробни методологически препратки на ниво индикатори, набори от данни,по сектори и държави;
    • функция за бърза справка за ключови индикатори за дадена страна, като БВП, БНП, ПЧИ и ИПЦ;
    • фокус върху ключови участници на ниво държава в 14 различни промишлени сектора;
    • хиляди първични местни източници и авторитетни данни от международни организации като МВФ и Световната банка.

Данните в базата позволяват на потребителите, анализатори, икономисти и изследователи, да наблюдават непрекъснато променящата се динамика на световните икономики в дълбочина.

Вход


Пробен достъп до списания на правна тематика на Cambridge University Press

В периода 14 ноември – 31 декември 2018 г. Библиотеката предоставя  достъп до колекция от списания на правна тематика на Cambridge University Press.

Достъпът се осъществява чрез Cambridge Core - платформа за академично съдържание на Cambridge University Press.

Вход