Библиотека на УНСС

Обновено: понеделник, 26 март 2018 13:36

Новини

Библиотека

CABI Training

На 28.03.2018 г. ще се проведе безплатен учебен уебинар за база данни Global Health на CAB Direct. Уебинарът е с продължителност 30 минути и е насочен към запознаване с начините за оптимално ползване на платформата CAB Direct.

Всички желаещи могат да се регистрират за една от двете предвидени сесии, кликвайки върху бутон Register за съответния час:

  28 март 2018 – 11.30 ч.

   28 март 2018 – 17.30 ч.


Пробен достъп до две колекции на ProQuest: Social Science Premium Collection и Arts & Humanities Database

От 12 март до 11 април 2018 г. библиотеката на УНСС предоставя пробен достъп до следните колекции на ProQuest:

  • Social Science Premium Collection – съдържа пълнотекстови и анотирани списания, вестници, дисертации, издания от конференции и доклади в областта на антропологията, библиотечно-информационните науки, криминологията, образованието, лингвистиката, политическите и социални науки, психология, международни отношения и други.
  • Arts & Humanities Database – включва заглавия в областта на антропологията, архитектурата, изкуството, етнически изследвания, история, културология, лингвистика, литературознание, музика, социология, театър, фотография, философия и други, в това число 510 пълнотекстови.

Базите са достъпни в локалната мрежа на УНСС на адрес: https://search.proquest.com/index?accountid=49796 или от меню Е-ресурси на уеб страницата на библиотеката.


Достъп до бази данни Scopus и Science Direct

От 12.03.2018 г. е възобновен достъпът до бази данни Scopus и Science Direct.


   Scopus е най-голямата библиографско-реферативна база данни в областта на науката, технологиите, медицината, обществените науки и изкуството, която позволява проследяване цитируемостта на статиите, публикувани в научни списания, книги и материали от конференции.

www.scopus.com

 

  Science Directе водеща платформа за реферирана научна литература, съчетаваща качествени  пълнотекстови научни, технически и здравни публикации с интуитивна функционалност.

www.sciencedirect.com 

 

И двете бази данни позволяват отдалечен достъп като за целта е необходимо всеки потребител от УНСС:

  • да има институционален имейл адрес като ….@unwe.bg;
  • да си направи индивидуален профил в  Scopus и ScienceDirect;
  • да се регистрира за отдалечен достъп до базите данни.  Регистрацията става от служебен компютър в мрежата на институцията.

От 01.01. 2018 г. е подновен абонаментът до две от колекциите на ProQuest: 

ABI/Inform Complete - включва дисертации, работни документи, доклади и данни за отделни държави и индустрии, както и ключови бизнес и икономически периодични издания като:

  • The Economist,
  • The Financial Times,
  • The Wall Street Journal.

Нейното международно покритие дава на изследователите пълна представа за фирмите и бизнес тенденциите в целия свят. 

Ebook Central предоставя авторитетни електронни книги с пълен текст в широк спектър от тематични области заедно с мощни инструменти за намиране, използване и управление на информацията.

https://search.proquest.com/?accountid=49796   


library_0ff08_euromonitor.png

 

Пробен достъп от 01.12 до 31.12.2017 г. до PASSPORT – база данни на Euromonitor International.

Euromonitor International е световна компания за проучване на пазара, предоставяща информация, необходима за стратегическо разузнаване за промишлеността, икономиките, компаниите и потребителите. Съдържа статистическа информация, анализи и прогнози за отделни индустрии, страни, компании.

http://www.portal.euromonitor.com/portal/account/