Библиотека на УНСС

Обновено: понеделник, 03 юни 2019 14:37

Новини

Ξ Нови книги

       

Ξ Нови статии

       

Ξ Електронен каталог


Справка за цитирания на преподаватели от УНСС

Възстановен е пълният достъп до електронните списания в база данни CEEOL в мрежата на УНСС

Базата данни осигурява достъп до текущите броеве и архива на списания от и за Централна, Източна и Югоизточна Европа във всички аспекти на хуманитарните, социалните и политическите науки на всички местни езици, на които са публикувани.

В нея ще откриете:

  • 2,150+ списания
  • 40,000 броеве
  • 564,000+ статии

… сред които:

    

2001 - 2019                                 1997-2019                       1992-2018                   1991-2018 

      

1993-2018                                    1990-2018                      1994-2018                  2002-2019

Още на https://www.ceeol.com/.