Университетска библиотека

Обновено: сряда, 22 февруари 2023 14:34

Ресурси с временен достъп

Пробен достъп до база данни EconLIT with Full Text

EconLit with Full Text е ценна пълнотекстова база данни с икономически списания. Пълнотекстов аналог на EconLit, авторитетният индекс на икономическата литература на Американската икономическа асоциация. Базата данни съдържа цялото индексирано в EconLit съдържание плюс 600 пълнотекстови списания, в това число над 280 активни пълнотекстови списания на закрит достъп. EconLit with Full Text осигурява възможност за търсене в над 1,5 милиона записа, както и в библиографията на над 330 списания.

EconLit, електронната база данни на Американската икономическа асоциация, е водещ световен източник на библиографска информация в икономическата литература, съдържащ цитатна информация и резюмета на икономически изследвания, датиращи от 1886 г. Предоставя връзки към статии с пълен текст във всички области на икономиката, включително капиталови пазари, изследвания по страни, иконометрия, икономическо прогнозиране, икономика на околната среда, правителствени разпоредби, икономика на труда, парична теория, градска икономика и много други. EconLit използва системата за класификация JEL и контролиран речник от ключови думи, за да индексира шест типа записи: статии в списания, книги, статии в сборни томове, дисертации, работни документи и рецензии на пълни текстове на книги от Journal of Economic Literature.

Достъп: