Университетска библиотека

Станция за самообслужване – заемане и връщане на библиотечни документи без участието на библиотекар

четвъртък, 12 май 2022 15:22

Разглеждате снимки от Станция за самообслужване – заемане и връщане на библиотечни документи без участието на библиотекар

Вижте пълен текст на Станция за самообслужване – заемане и връщане на библиотечни документи без участието на библиотекар

В отговор на очакванията на потребителите, библиотеката при УНСС вече предоставя нова иновативна услуга - станция за самообслужване Bibliotheca selfCheck. Ние сме първата библиотека в столицата и третата в страната притежаващи такава станция. Посетителите на библиотеката могат за секунди да регистрират книгите, които са заели или да върнат прочетените. Станцията прочита инвентарния номер на книгата и изпраща заявка към автоматизираната библиотечна система, която идентифицира читателя, чрез неговата читателска карта  и дава отговор на машината, че читателят може да избере две от функциите, заемане или връщане. Заетите документи автоматично се записват или отписват в читателската партида. Не се допуска заемането на нови книги, ако не са върнати всички предишни в срока, регламентиран от библиотеката. Новата технология на самообслужване прави заемането и връщането на библиотечни документи бързо, лесно и без участието на библиотекар.

В отговор на очакванията на потребителите, библиотеката при УНСС вече предоставя нова иновативна услуга - станция за самообслужване Bibliotheca selfCheck. Ние сме първата библиотека в столицата и третата в страната притежаващи такава станция. Посетителите на библиотеката могат за секунди да регистрират книгите, които са заели или да върнат прочетените. Станцията прочита инвентарния номер на книгата и изпраща заявка към автоматизираната библиотечна система, която идентифицира читателя, чрез неговата читателска карта  и дава отговор на машината, че читателят може да избере две от функциите, заемане или връщане. Заетите документи автоматично се записват или отписват в читателската партида. Не се допуска заемането на нови книги, ако не са върнати всички предишни в срока, регламентиран от библиотеката. Новата технология на самообслужване прави заемането и връщането на библиотечни документи бързо, лесно и без участието на библиотекар.

Страница:

Галерия снимки от Станция за самообслужване – заемане и връщане на библиотечни документи без участ ...