Университетска библиотека

Нови заглавия в Университетска библиотека

понеделник, 13 март 2023 13:17

Нови заглавия, постъпили в Университетска библиотека:

  • Сто и тридесет години български съобщения 1879-2009 : история и съвременност  /  Състав. Богдан Иванов Стефанов;

  • Бяла книга за езиковия спор между България и Република Северна Македония / Владо Тренески и др.;

  • Наръчник за местна младежка политика / Лилия Еленкова, Стефан Георгиев ;

  • Ислямът в България : история, религия, право / Асен Колев.

Галерия снимки от Нови заглавия в Университетска библиотека ...