Университетска библиотека

Нови заглавия в Университетска библиотека

петък, 24 февруари 2023 9:11

 Нови заглавия от Варненски свободен университет "Черноризец Храбър".

     

1. Николаева, В. Мениджърът-лидер в променящата се бизнес среда;

2. Ямукова, П. Организация и технология на управлението;

3. Правото като изкуство за доброто и справедливото. Научна конференция;

4. Гражданска сигурност за обществото. Научна конференция;

5. Общество и сигурност. Научна конференция;

6. Ролята на съдебната практика за развитието на правото. Научна конференция.

Галерия снимки от Нови заглавия в Университетска библиотека ...