Библиотека на УНСС

Обучителни сесии за Web of Science

вторник, 09 ноември 2021 11:20

В следващите две седмици представителството на Clarivate Analytics в България организира 4 обучителни сесии за работа с наукометричната база данни Web of Science, посветени на две теми:

  • работа с новия Web of Science;
  • създаване на профил на автор в Web of Science и Publons.
График на обученията:

Тема

Дата

Час

Zoom Meeting

Работа с новия Web of Science

11 ноември 2021

10:30 ч.

https://us02web.zoom.us/j/85260228575
Meeting ID: 852 6022 8575

17 ноември 2021

15:00 ч.

https://us02web.zoom.us/j/84564395012
Meeting ID: 845 6439 5012

Създаване на профил на автор в Web of Science и Publons

11 ноември 2021

15:00 ч.

https://us02web.zoom.us/j/84120860374
Meeting ID: 841 2086 0374

17 ноември 2021

10:30 ч.

https://us02web.zoom.us/j/83730842171
Meeting ID: 837 3084 2171

Галерия снимки от Обучителни сесии за Web of Science ...