Библиотека на УНСС

Онлайн ресурси в Библиотеката на УНСС

вторник, 09 ноември 2021 11:10

Библиотеката на УНСС предоставя достъп до бази данни ProQuest One Business и Central and Eastern European Online Library, чрез които читателите имат възможност да ползват качествено пълнотекстово съдържание от научни списания, електронни книги и дисертации наред с колекция от видеоматериали.

ProQuest One Business съдържа 2 700 пълнотекстови научни списания, 20 000 електронни книги от стотици издатели, 29 000 видеоматериали, 110 вестника, 50000 дисертации, анализи от пазарни проучвания, годишни доклади по страни и бизнес казуси.  Базата дава пълнотекстов достъп до съдържанието на The Wall Street Journal, the Economist и Financial Times.

Central and Eastern European Online Library (CEEOL) включва пълнотекстови статии и материали от научни конференции в областта на обществените науки, право, икономика, политически науки и администрация, изданията на повечето университети в България и източноевропейските и балканските страни, достъп до над 2 400 списания със 71 5000 пълнотекстови статии, около 2000 книги на отворен достъп, както и достъп до архивните колекции на съответните списания.

Повече информация за ресурсите можете да откриете на уеб страницата на Библиотеката, чрез имейл spravochen@unwe.bg или на тел. (02) 8195 365; (02) 8195 286.

Галерия снимки от Онлайн ресурси в Библиотеката на УНСС ...