Библиотека на УНСС

Нови формуляри

сряда, 13 октомври 2021 11:37

 От днес 13.10.21г. на уеб страницата на библиотеката могат да бъдат изтеглени нови формуляри за библиографска и цитатна справка, добавена е и справка за публикации в наукометрични бази данни Scopus и Web of Science.

Галерия снимки от Нови формуляри ...