Библиотека на УНСС

Реорганизация в библиотеката

понеделник, 19 юли 2021 8:11

За подобряване обслужването на потребителите на библиотеката, заемна служба има ново място.

Галерия снимки от Реорганизация в библиотеката ...